Brasem

Minimaliseren


Uiterlijk
Brasem (Abramis brama) is een hooggebouwde zijdelings afgeplatte vis die behoort tot de karperachtigen (Cyprinidae). De kop is relatief klein met een uitstulpbare onderstandige bek. De jonge dieren hebben zliverkleurige flanken, oudere brasems hebben een donkergrijze tot donkerbruine kleur. In de paaitijd krijgen de mannetjes witte paaiuitslag. De soort kan tot 80 cm lang worden maar wordt in Nederland doorgaans niet groter dan ruim 60 cm. Brasem kan van gelijkende soorten onderscheiden worden op basis van het aantal vinstralen in de anaalvin (24-32) en het aantal rijen schubben tussen de zijlijn en rugvin (11-12). Kolblei heeft een groter oog en minder schubben tussen de zijlijn en rugvin (7-9), Donaubrasem heeft een langere anaalvin (41-48 vinstralen) en blauwneus heeft een verdikte neus en u-vormige bek.

Leefgebied & levenswijze
Brasem komt in een groot deel van Europa voor met uitzondering van Schotland, noordelijk Scandinavië, het Iberisch Schiereiland, Italië en Griekenland. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot aan het Aralmeer in Azië. De soort heeft een voorkeur voor stilstaande tot langzaamstromende diepere voedselrijke wateren zoals de benedenlopen van grotere rivieren, meren en kanalen. Met zijn uitstulpbare bek zoekt brasem naar ongewervelden in zachte bodems. De jonge dieren filteren dierlijk plankton uit de waterkolom. Brasem paait in de periode van april tot juni in ondiep water, bij voorkeur op watervegetatie. Bij gebrek aan planten wordt op houtig substraat of stenen paaien.

Bedreigingen en bescherming
Brasem behoort tot de algemeenste soorten van Nederland en kent weinig bedreigingen. Door het voedselarmer en helderder worden van het water neemt de brasembezetting in veel wateren af. De soort is opgenomen in de Visserijwet en heeft geen minimummaat of gesloten tijd. 


  

Fotoalbum

Minimaliseren
Foto gemaakt door Brian Hendriks
Brasem (14)
Brasem (13)
Brasem (12)
Brasem (11)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina