Barbeel

Minimaliseren

Barbeel (Barbus barbus)

Uiterlijk
Barbeel (Barbus barbus) is een soort uit de familie van de karperachtigen (Cyprinidae). De soort wordt gekenmerkt door een vrij lange kop met een grote onderstandige, uitstulpbare bek met vier tastdraden; twee op de bovenlip en één in elke mondhoek. De rug is bruin tot bruingroen met messing tot zilverkleurige flanken met kleine donkere vlekjes. Jonge barbelen zijn meer beige van kleur. De soort kan een lengte van circa 90 cm bereiken. Juveniele barbelen kunnen verward worden met bermpje, rivier- en witvingrondel. Bermpje heeft geen vier maar zes bekdraden, rivier- en witvingrondel hebben twee bekdraden.

Leefgebied & levenswijze
Barbeel is een riviergebonden soort die voorkomt in West- en Centraal-Europa en delen van Oost-Europa. In Nederland komt de soort voor in de grote rivieren en sneller stromende Limburgse riviertjes die uitmonden op de Maas als de Geul en de Roer. Het voornaamste leefgebied ligt tegenwoordig in de Grensmaas, de IJssel en de Waal. Als gevolg van riviernormalisaties is de soort sterk afgenomen in de verstuwde delen van de Maas. In de loop van het voorjaar trekken barbelen naar de sneller stromende riviertrajecten om zich voort te planten. Er wordt gepaaid op ondiepe snelstromende grindbanken met fijnere grindfracties. Bekende Nederlandse voortplantingsplaatsen bevinden zich in de Grensmaas en de Geul. Het vermoeden bestaat dat de volwassen barbelen uit de Nederlandse Rijntakken naar het Duitse deel van de Rijn en hier gelegen zijriviertjes trekken om te paaien op de hier aanwezige grindbanken. Na het uitkomen van de eitjes driften de larven met de rivierstroming naar langzaam stromende ondiepe plaatsen langs rivieroevers en in nevengeulen waar ze verder opgroeien. Vanaf een centimeter of drie verplaatsen de juvenielen zich naar de sneller stromende rivierdelen. Adulte barbelen prefereren diepere plaatsen op de overgang van snelstromend naar langzamer stromend water zoals stroomkommen of in stroomkuilen nabij kribben. Het foerageren gebeurt voornamelijk ’s nachts en tijdens de schemering waarbij de bodem met de tastdraden wordt afgezocht naar ongewervelden en kleine vissen.

Bedreigingen en bescherming
Barbeel is een vrij zeldzame soort in Nederland die in het verleden achter uitgegaan is door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van rivieren. Het herstel van de natuurlijke riviermorfologie, het verwijderen van stuwen of de aanleg van vispassages kunnen leiden tot het herstel van leefgebieden. Barbeel is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 30 cm en een gesloten tijd van 1 april tot en met 31 mei. De soort heeft de status ‘kwetsbaar’ op de rode lijst (Staatscourant, 2015 cf. van Delft et al., 2007).


  

Fotoalbum

Minimaliseren
Grensmaas
La semois
Gevangen tijdens NJN-zomerkamp in Zuid-Limburg
Barbeel (1)
Barbeel
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina