Meetnet Amfibieën in het kort

Minimaliseren

waarnemingen

 • bij elk bezoek worden waarnemingen genoteerd op het veldformulier;
 • per water wordt aangegeven of een soort er afwezig (0) is dan wel zeldzaam (1), algemeen (2) of zeer algemeen (3) voorkomt.

Meetnet Amfibieën in het kort

Het telgebied
 • is honderd hectare groot (één vierkante kilometer);
 • bevat minimaal drie wateren;
 • ligt in één landschapstype;
 • ieder jaar worden precies hetzelfde gebied en dezelfde wateren geïnventariseerd;
 • alle wateren worden eenmalig genummerd en behouden datzelfde nummer gedurende alle opvolgende jaren;
 • het gebied met daarbij de genummerde waarnemingen wordt ingetekend op een veldkaart;
 • betreden van een gebied voor het monitoren vindt plaats met toestemming van de eigenaar of beheerder.

monitoring 1.jpg

monitoring 2.jpg

bezoeken
 • het gebied wordt ieder voorjaar minimaal vier keer bezocht;
 • de bezoekdata zijn afhankelijk van de periode(n) waarin de aanwezige soorten het meest actief zijn;
 • het gebied wordt tweemaal overdag en tweemaal 's avonds bezocht;
 • alle aanwezige soorten amfibieën worden gevolgd;
 • verstoring van het water en de dieren blijft tot een minimum beperkt.

bureauwerk

 • na het laatste veldbezoek stelt de waarnemer voor elk water vast wat de maximale presentie is waarmee een soort dat jaar is aangetroffen;
 • de maximale presentie wordt ingevuld in de tabel op de voorkant van het telformulier;
 • de informatie over het telgebied en de waarnemergegevens worden op het formulier ingevuld

 monitoring 3.jpg

monitoring 4.jpg

Checklijst voor het veldbezoek
 • Laarzen
 • Zaklamp (met reserve-batterijen)
 • Schepnet
 • Telformulier of notitieboekje
 • Pen/potlood
 • Vangpotje of fotobak
 • Loep
 • Veldkaart
 • Fotocamera (voor bijzondere waarnemingen)
 • Terreinvergunning
 • LNV-ontheffing
 • Teken-pincet
 • Warme en waterdichte kleding
 • Veel zin en een flinke rugzak om dit
  allemaal in op te bergen!
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina