Search
woensdag 19 juni 2019

Soorten

Naakthalsgrondel

Babka gymnotrachelus

Inleiding


Herkenning

De naakthalsgrondel is een langerekte vis uit de Gobiidae familie die tot 16 centimeter lang kan worden. De vis dankt zijn naam aan het ontbreken van schubben op de nek en de kieuwdeksels, dit hebben de andere exotische Gobiidae wel. Het lichaam is lichtbruin met donkere, onregelmatig gevormde diagonale strepen op de flanken. De ogen staan hoog bovenop de kop en de kop is ongeveer even breed als hoog (bij de Kesslers grondel is dit breder dan hoog). Er zijn twee rugvinnen aanwezig, waarbij er geen zwarte vlek (zoals bij de zwartbekgrondel) aanwezig is in de voorste rugvin. De voorste rugvin heeft zeven tot acht harde vinstralen en is duidelijk korter dan de achterste, die uit 14 tot 18 vinstralen bestaat. De vinstralen in de achterste rugvin zijn van ongeveer gelijke lengte, terwijl deze bij de Pontische stroomgrondel naar achteren toe aflopen. De buikvinnen zijn zuignapvormig aaneengegroeid. Door de grote gelijkenis met de Pontische stroomgrondel, is het belangrijk om waarnemingen uitvoerig met foto’s te documenteren.


 

Ecologie

 

Voortplanting

Tekst

Levenswijze

De naakthalsgrondel komt voor in verschillende watertypen; van estuaria, brak- en zoetwaterbaaien en meren, grote rivieren tot kleine, snelstromende riviertjes en beken. De soort prefereert oevers en leeft op diverse substraattypen: stortsteen, vegetatie en zand- of modderbodems.


 

Verspreiding

De naakthalsgrondel is afkomstig uit de estuaria en rivieren rond de Zwarte en Kaspische Zee. Door het graven van kanalen (zoals het Main-Donau Kanaal), het geschikter worden van habitats (stortsteen) en het meeliften met schepen, heeft de soort zich richting West-Europa verspreid. Recent gepubliceerde “waarnemingen” in de Duitse Rijn, dichtbij de Nederlandse grens, blijken misdeterminaties te zijn. In de Donau blijkt de soort wel bezig met een opmars en in 2011 is deze voor het eerst in Duitsland gevangen. 

 


 

Bedreiging en bescherming

De soort zal zich waarschijnlijk, net als de eerder gearriveerde exotische Gobiidae, vooral uitbreiden langs de oevers van de grote rivieren en kanalen en van daaruit de ermee in verbinding staande wateren koloniseren. Bedreigingen lijken het opportunistische foerageren waarbij voedselconcurrentie met inheemse vissen kan optreden en predatie op juvenielen van inheemse vissen die zich ook in de oevers van grote rivieren ophouden.


 

Monitoring en trends

Tekst

CBS Trend
Vorig artikel Muurhagedis
Volgend artikel Noordzeehouting
Printen
488

x

Over RAVON

RAVON voor de bescherming van amfibieen, reptielen en vissen

Beschermen doen we samen met vrijwilligers en donateurs

 

Kennis - informatie - onderzoek -advies

Privacy statement

 

Contact

Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Contactpagina


Adres Natuurplaza
(gebouw Mercator III)
Toernooiveld 1 6525 ED
Nijmegen

Route

Back To Top