Meester Prikkebeen Fonds

Minimaliseren

prikkebeen.jpg

In 2009 is het Meester Prikkebeen Fonds ingesteld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds, vernoemd naar de vermaarde vlindervanger, is bedoeld om amateuronderzoekers op het terrein van flora en fauna – van mos tot vos - financieel te ondersteunen bij het veldwerk. Hiervoor heeft het fonds jaarlijks € 25.000,- beschikbaar.

In de praktijk blijkt dat amateuronderzoekers wel fondsen voor publicaties kunnen vinden, vooral wanneer men opvallende soorten bestudeert, maar dat dit voor het voorliggende traject, het veldwerk, een stuk lastiger is. Zeker wanneer het onderzoek minder bekende of minder geliefde soorten betreft. Het Meester Prikkebeen Fonds wil deze lacune aanvullen door het verstrekken van financiële ondersteuning, bijvoorbeeld voor de aanschaf van specifieke onderzoeksmaterialen, maar ook voor een bezoek aan een deskundige of zelfs aan een museum in het buitenland.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de onderzoeksresultaten moeten uitmonden in een publicatie. Afhankelijk van het onderwerp kan dit in een tijdschrift of als openbaar rapport zijn.

Het Meester Prikkebeen Fonds richt zich op de amateuronderzoekers binnen de flora en fauna bij voorkeur op het werkterrein van de veldbiologie. Zij dienen zelf het initiatief tot onderzoek te hebben genomen en mogen geen betaalde functie bij een onderzoeksinstelling bekleden. Zowel personen als belanghebbende instanties kunnen een aanvraag indienen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geïnteresseerden kunnen d.m.v. De Richtlijnenwijzer op www.cultuurfonds.nl nagaan of het zinvol is een financiële bijdrage aan te vragen voor een onderzoeksproject.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, prijzen en beurzen. Binnen het werkterrein ‘natuurbehoud’ is er vooral aandacht voor projecten die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn van het belang van natuur in Nederland.

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina