Minimaliseren

Wilbert Bosman

Team             Amfibieën
Functie Senior Projectleider 
Vestiging Nijmegen 
Email w.bosman@ravon.nl 
Telefoon 024-7410610

 

Expertise en Onderzoeksvelden

 • Ecologie amfibieën 
 • Ecologie reptielen (muurhagedis) 
 • Natuurbeheer amfibieën en reptielen 
 • Ecologie uiterwaarden 
 • Educatie

Opleiding

 • 1984 t/m 1990 - Ecologie, Katholieke Universiteit Nijmegen.
 • 1990 - Eerstegraads onderwijsbevoegdheid Biologie. Katholieke Universiteit Nijmegen.
 • 1979-1984 - Tweedegraads onderwijsbevoegdheid Biologie & Aardrijkskunde. Nieuwe Lerarenopleiding Nijmegen.

Werkervaring

 • 2002 – heden Senior projectleider bij Stichting RAVON
 • 1993 – 2005 Wetenschappelijk medewerker bij Ecologisch Adviesbureau Groenlanden
 • 1991 – 1999 Medewerker bij Stichting ARK
 • 1991- 1995 Wetenschappelijk medewerker bij de Werkgroep Dierecologie Katholieke Universiteit Nijmegen.
 • 1990 – 1991 Wetenschappelijk medewerker bij de Werkgroep Aquatische ecologie en biogeologie Katholieke Universiteit Nijmegen

Geselecteerde publicaties

 • Spitzen – van der Sluijs, A., F. Spikmans, W. Bosman, M. de Zeeuw, T. van der Meij, E. Goverse, M. Kik, F. Pasmans, A. Martel. Enigmatic decline drives Salamandra salamandra to the edge of extinction in the Netherlands. Submitted.
 • Jansman, H.A.H., G.A. de Groot, M. Speelman, I. Laros, W. Bosman, B. Crombaghs, H.P. Koelewijn, 2012. De Nederlandse populatie van Geelbuikvuurpad in Zuid-Limburg: een genetische analyse. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport. 9 blz.; 13 fig.; 9 tab.; 17 ref. 
 • Spikmans, F., Bosman, W., Spitzen, A., Goverse, E., M. de Zeeuw & T. van er Meij., 2012. Vuursalamanderdrama: soort op rand van uitsterven in Nederland. RAVON 45 (3). 50-56. 
 • Spikmans, F. & W. Bosman, in prep. Compensation of habitat loss for the Common Wall Lizard (Podarcis muralis) in the city of Maastricht (Netherlands). Mertensiella.

Minimaliseren

Zie ook

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina