Minimaliseren

Richard Struijk

Team             Reptielen
Functie Projectleider 
Vestiging Nijmegen 
Email r.struijk@ravon.nl 
Telefoon 024-7410607

 

Expertise en Onderzoeksvelden

 • Faunapassages
 • Verspreidingsonderzoek & monitoring
 • Beheer
 • Reptielen/ Amfibieën
 • Exoten
 • Verzorging en kweek reptielen

Opleiding

 • Bos- en Natuurbeheer – Wageningen Universiteit (1999-2005) 

Werkervaring

 • RAVON - 2006 - heden

Geselecteerde publicaties

 • Andrews, K.M., T.A. Langen & R.P.J.H. Struijk. 2015 Chapter 32: Reptiles: Overlooked but often at risk from roads. In: van der Ree, R., Smith, D. J., and Grilo, C. (eds), 2015. Handbook of Road Ecology. John Wiley & Sons, Oxford.
 • Das, I., McCormack, T.E.M., van Dijk, P.P., Hoang, H.V. & Struijk, R.P.J.H. 2016. Cuora mouhotii (Gray 1862) – Keeled Box Turtle. In: Rhodin, A.G.J., Iverson, J.B., van Dijk, P.P., Saumure, R.A., Buhlmann, K.A., Pritchard, P.C.H., and Mittermeier, R.A. (Eds.). Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A Compilation Project of the IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group. Chelonian Research Monographs 5(9):099.1–12. [doi:10.3854/crm.5.099.mouhotii.v1.2016; http://www.iucn-tftsg.org/cbftt/].
 • Struijk, R.P.J.H. & H. Hofman, 2010. Amfibieëntunnels voor ringslangen, een goed idee? RAVON 12(3), pagina 41-45.
 • Struijk, R.P.J.H. & J.A.J. Breeuwer & A.H.M. Voetdijk. 2016. Betekenis van ecoducten voor fauna. Onderzoek naar de effectiviteit van ecoducten middels genetica en gedragsstudie aan herpetofauna (Fase I). Stichting RAVON, Nijmegen & UvA, Amsterdam: 40pp.
 • Struijk, R.P.J.H. & R.A. van Leeningen. 2016. Verspreiding en habitatgebruik van de Russische rattenslang (Elaphe schrenckii) in Eelde e.o.. Stichting RAVON, Nijmegen: 28 pp.
 • Struijk, R.P.J.H., 2010. Rasters voor reptielen. Een verkennende studie. Rapportnummer 2009-032, Stichting RAVON, Nijmegen.
 • Struijk, R.P.J.H., 2011. Het gebruik van faunapassages door reptielen. De Levende Natuur 112(3), pagina 108-113.
 • Struijk, R.P.J.H., S. Bogaerts & J.J.C.W. van Delft, 2014. Over muurhagedissen, vuursalamanders en Marktplaats. De (internet)handel in inheemse herpetofauna. Dier & Milieu 2014(2): 10-15.
 • Struijk, R.P.J.H., S. Jansen & O.D. van de Veer, 2014. Herpetoduct Elspeetsche Heide: the new standard for herpetofauna? Zeitschrift fur Feldherpetologie 10/2014; 21(oktober):207-218.
 • Struijk, R.P.J.H., S. Lamers, G. Sanders & W. Bosman, 2015. Hoe klein is ‘klein’? Populatiedynamica in vier Nederlandse knoflookpaddenpopulaties. RAVON 17(2): 24-28.
 • Zijll Langhout, M. Van, R.P.J.H. Struijk, T. Könning, D. van Zuilen, K. Horvath, H. van Bolhuis, R. Maarschalkerweerd, & F. Verstappen. (in press). Bone mineralization in common spadefoot. Evaluation of bone mineralization by computed tomography in wild and captive European common spadefoots (Pelobates fuscus), in relation to exposure to UVB and dietary supplements. Journal of Zoo and Wildlife Medicine.

Minimaliseren

Zie ook

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina