Minimaliseren

Arthur de Bruin

Team             Vissen
Functie Projectleider vissenonderzoek
Vestiging Nijmegen 
Email a.debruin@ravon.nl
Telefoon 024-7410604

 

Expertise en Onderzoeksvelden

 • Ecologie grote modderkruiper
 • Beheer- en inrichtingsmaatregelen voor poldervissen
 • Telemetrie-onderzoek zoetwatervissen
 • Migratie en habitatgebruik zoetwatervissen
 • Natura 2000 en zoetwatervissen
 • Databewerking en analyse
 • Educatie

Opleiding

 • Bos- en natuurbeheer (ecohydrologie)– Van Hall Larenstein

Werkervaring

 • RAVON – 2008 - heden
 • Blikonderwater.nl  onderwaterfotografie en film – 2012 - heden

Geselecteerde publicaties

 • Spitzen – van der Sluijs, A., W. Bosman & A. de Bruin, 2011. Is compensation for the loss of nature feasible for reptiles, amphibians and fish? Pianura, nr 27, p120-123.
 • Kranenbarg J., A. de Bruin, F. Spikmans, M. Dorenbosch, N. van Kessel, R.S.E.W. Leuven & W.C.E.P. Verberk, 2009. Kansen voor riviervissen. Een onderzoek naar het functioneren van oeverbiotopen langs de Maas voor juveniele vis. Stichting Bargerveen, Radboud Universiteit Nijmegen, Stichting RAVON & Natuurbalans - Limes Divergens. Opgesteld in opdracht van: RWS Directie Limburg.

Minimaliseren

Zie ook

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina