Verspreidingsonderzoek

Minimaliseren

Stichting RAVON heeft een achterban van ongeveer 2000 betrokkenen, die jaarlijks vele waarnemingen inleveren. De databank bevatte eind 2010 zo’n 1,5 miljoen records. Deze data lenen zich natuurlijk bij uitstek voor data mining. Waarnemingen worden vaak volgens een bepaalde methodiek verzameld. Methodieken zijn niet altijd voor iedere soort even geschikt en vragen dan ook soms om verbetering. Je zou het monitoring op maat kunnen noemen.


ITEM: VISSEN

 • Vissen inventariseren

  Beschik je over een grote zelfstandigheid en ga je graag het veld in? Dan is een stage waarbij je vissen inventariseert misschien wat voor jou. Tijdens de stage leer je veldwerk te plannen en organiseren, doe je kennis op van de zoetwatervissen en hoe je veldgegevens kunt digitaliseren. Het is daarbij ook mogelijk een praktische onderzoeksvraag af te bakenen die je met jouw gegevens kunt beantwoorden. Je hebt voor deze stage MBO niveau 4 nodig.

  PERIODE: 1 april - 31 oktober.
  BEGELEIDER: M. Schiphouwer


ITEM: AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

 • Inventariseren in het boerenland

  In 2016 is het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start gegaan. Dit stelsel heeft tot doel de biodiversiteit te vergroten in het landelijk gebied. RAVON coördineert het onderzoek naar de effectiviteit van het nieuwe beheerstelsel voor verschillende doelsoorten onder de amfibieën en vissen. Hiervoor heeft RAVON een groot meetnet opgezet dat landsdekkend is. Zowel amfibieën en vissen moeten jaarlijks herhaaldelijk geïnventariseerd worden op vaste meetpunten binnen vastgestelde perioden. Wij zoeken stagiaires die van een uitdaging houden, veel veldwerk willen doen, zelfstandig kunnen werken en ambassadeur in het veld willen zijn van RAVON. In deze stage zal je jouw soortenkennis vergroten op het gebied van amfibieën en vissen, leer je deze soorten inventariseren en communiceren met terreineigenaren. De voorkeur gaat uit naar stagiaires met een rijbewijs die eventueel een auto tot hun beschikking hebben.

  NIVEAU: MBO-opleiding, eco-wildlife, bos- en natuurbeheer, toegepast biologie of vergelijkbaar, op niveau 3 of 4 en minimaal 3e jaars.
  PERIODE: aanvang en duur in overleg, binnen de periode tussen begin maart en eind oktober
  BEGELEIDER: Thijs Schippers & Rémon ter Harmsel

  

Stage formulier

Minimaliseren

Als je geïnteresseerd bent in het volgen van een stage bij RAVON of vragen hebt over één van de onderwerpen kun je contact opnemen met onze stagecoördinator door onderstaand formulier volledig in te vullen en te verzenden!

* Required
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina