Herintroductie beekprik Noord-Brabant

Minimaliseren

Beekprik - foto BlikonderwaterDe beekprik is een van de zeldzaamste Nederlandse vissoorten en is in een groot deel van het oorspronkelijke verspreidingsgebied verdwenen. De belangrijkste oorzaken zijn terug te leiden naar de 20e eeuw in de vorm van vervuiling en beeknormalisaties. 

Relictpopulaties 
Gelukkig is er lering getrokken uit het verleden en is de waterkwaliteit met sprongen verbeterd en zijn er grootschalige beekherstelprojecten uitgevoerd. Veel typische beeksoorten zijn als teruggekeerd naar het oorspronkelijke leefgebied, maar de beekprik blijft achter. Dit komt door de geringe dispersiecapaciteit en in veel regio's het ontbreken van relictpopulaties die als bronpopulatie kunnen dienen voor beken die weer geschikt zijn geworden. 

Onderzoek 
Om de verspreiding van de beekprik vooruit te helpen, heeft RAVON onderzocht of herintroductie hiervoor een geschikte maatregel is in Noord-Brabantse beken. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met verschillende partners, een aantal waterschappen en met steun van Provincie Noord-Brabant.

Zie het rapport voor meer informatie.

Uw contact

Minimaliseren
Frank Spikmans

Frank Spikmans 

   f.spikmans@ravon.nl 
   024-7410610
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina