Gladde slang

Minimaliseren

Gladde slang - foto Jelger HerderIn opdracht van de Provincie Noord-Brabant is in 2005 door RAVON een soortbeschermingsplan voor de gladde slang opgesteld. In de vier resterende regio’s met deze soort, bleek de gladde slang vooral last te hebben van versnippering, het achterwege blijven van beheer, of juist een te intensief beheer.

Praktische maatregelen

Het soortbeschermingsplan is heel concreet en praktisch gemaakt. Dit zorgde voor een breed draagvlak, mede door het intensieve contact tussen onze medewerkers en de terreinbeheerders. RAVON begeleidde vervolgens in veel terreinen de werkzaamheden. In alle leefgebieden zijn inmiddels veel maatregelen getroffen, waaronder de omvorming van tientallen hectaren naaldbos naar heide, het kappen van tientallen kilometers verbindingszones door dicht bos en het omvormen van tientallen hectaren voormalige landbouwgrond. Daarnaast is het heidebeheer in diverse gebieden verbeterd. Ook vanuit de aangrenzende Belgische en Limburgse leefgebieden wordt veel inzet gepleegd, om zodoende de populaties nog beter met elkaar te verbinden. Doordat RAVON-medewerkers over kennis van andere plant- en diergroepen beschikken, zijn wij goed in staat ook met die belangen rekening te houden.

Resultaten

We zien een positieve reactie op de werkzaamheden van onder meer gladde slang, levendbarende hagedis, nachtzwaluw, veldkrekel en bont dikkopje. Deze soorten nemen toe of duiken op, op voorheen ongeschikt terrein. Op de voormalige landbouwgrond zijn zelfs al gladde slangen gevonden!

Wilt u meer weten over advisering en begeleiding van beheerwerkzaamheden, dan kunt u altijd bij RAVON terecht.

Download hier de flyer over beheer reptielen (Portfolio reptielenbeheer)

Download hier het "Soortbeschermingsplan gladde slang Noord-Brabant" (pdf, 1,70 MB)

Download hier de nieuwsbrieven over de gladde slang in Noord-Brabant

Uw contact

Minimaliseren
Jeroen van Delft

Jeroen van Delft 

   j.v.delft@ravon.nl 
   024-7410607
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina