Vipera verbindt

Minimaliseren
Vipera verbindtHet Plan “Vipera verbindt…” is een van de plannen die behoren tot de leefgebiedenbenadering, waarin soortenbeleid breder wordt opgepakt (meerdere soortgroepen tegelijkertijd) en samenwerkingsverbanden met veel organisaties worden aangegaan. RAVON heeft het voortouw in dit plan genomen in samenwerking met de Bosgroep Noord-Oost Nederland, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse landgoedeigenaren, particuliere eigenaren, FLORON, EIS-NL, en Vlinderstichting. Het project is in 2008-2009 gestart. Daarna is de uitvoering in fases aangepakt. In de eerste fase (2010-2011) zijn bij Hardenberg drie middelgrote heideterreinen met elkaar verbonden, waarvoor flinke corridors zijn open gehakt in (productie)bos. Hout- en plaggenstapels zijn aangelegd om dekking en variatie in microklimaat te bieden voor vele soorten. Tussen Staphorst en de Haardennen is een stapsteen van 6 hectare aangekocht en ingericht.  Ook zijn er veel corridors aangelegd in Boswachterij Staphorst en bij de Haardennen.

Halfopen heide

In de tweede fase (2011-2012) is rond het Beerzerveld het dichtgroeien van de heidevelden tegen gegaan door dunningen en omvormen van bosopslag naar (halfopen) heide, zodat er weer een geschakeerd heide landschap ontstaat langs de randen waar veel heidesoorten van profiteren. De eerste resultaten zijn al zichtbaar: heidesoorten koloniseren langzamerhand de corridors en de vergrote heidevelden en heide/bosranden (vlinders, reptielen, kevers, etc.), das - en reptielentunnels worden benut in Beerzerveld en zelfs de nachtzwaluw is opnieuw opgedoken op Hardenberg. 

Publiek

Een belangrijk onderdeel van het project is de vergroting van het draagvlak door uitgebreide voorlichting aan en het betrekken van het publiek (krant, voorlichtingspanelen in het veld, excursies, bijeenkomsten met aanwonenden).

Uw contact

Minimaliseren
Ronald Zollinger

Ronald Zollinger 

   R.zollinger@ravon.nl 
   024-7410606
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina