Faunapassages

Minimaliseren

Faunapassage - foto Jelger HerderRAVON is de expert op het gebied van het inrichten, aanleggen en onderhouden van faunapassages voor herpetofauna en ook voor vis.  Zo heeft RAVON in 2004 en 2006 in opdracht van acht provincies een aantal faunapassages op het functioneren voor amfibieën beoordeeld (Prudon & Creemers 2004, van Delft & van Rijsewijk 2006). Klik voor de uitgebreide onderzoeksresultaten en advies over de aanleg van faunapassages op deze link.

Van recenter datum is een uitgebreid advies dat RAVON heeft geschreven voor de inrichting van het ecoduct dat de gebieden Terhorsterzand en Dwingelderveld moet verbinden. Aan weerszijde van de A28 leven belangrijke populaties van bedreigde heidesoorten zoals adder, levendbarende hagedis, heikikker, gentiaanblauwtje en heivlinder. Onder de verschillende soortgroepen zijn reptielen en amfibieën vanwege hun geringe dispersievermogen, hun plaatstrouw en specialisme in habitat het meest gevoelig voor versnippering. Dit gecombineerd met het belang van populaties van deze soortgroepen op het Dwingelderveld en het Terhorsterzand, maken het dat deze twee soortgroepen leidend zijn voor de inrichtingseisen van de verbinding tussen beide gebieden. Andere doelsoorten zijn o.a. das, bunzing, wezel, steenmarter, rosse woelmuis, ree, gentiaanblauwtje, heivlinder, heideblauwtje, loopkevers en vleermuizen. Om een solide verbinding te krijgen die voor deze kleine fauna geschikt is, zal de grootte en de inrichting van het ecoduct en de verbindingszones daarheen aan hoge kwaliteitseisen moeten voldoen. Het volledige advies is hier te downloaden. 

Ook voor vissen zijn het op een correcte manier en op de juiste plek aanleggen van ontsnipperingsmaatregelen belangrijk voor het verbinden van beeksystemen. RAVON heeft hiervoor al talloze adviezen opgesteld. Zo heeft RAVON doorgerekend op welke manier de watersystemen op de Veluwe het beste kunnen worden verbonden (klik hier voor de rapportage) en adviseren we voor specifieke ontsnipperingsmaatregelen voor de grote modderkruiper (Klik hier voor de rapportage).


Uw contact

Minimaliseren
Richard Struijk

Richard Struijk 

   r.struijk@ravon.nl 
   024-7410607
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina