Muurhagedis Maastricht

Minimaliseren

Leefgebied muurhagedis Maastricht - Foto Frank SpikmansIn Maastricht leeft de enige oorspronkelijke populatie muurhagedissen van ons land. Er staan diverse stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen op stapel in en rond de leefgebieden van deze soort. Samen met Dienst Regelingen, DLG, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Prorail is vastgesteld dat compensatie en mitigatie voor verlies en verstoring van leefgebied een integrale aanpak behoeft. RAVON heeft daartoe een robuust raamwerk van kernleefgebieden en verbindingszones ontwikkeld dat zal leiden tot het duurzaam behoud van de muurhagedis. De geplande stedelijke ontwikkelingen moeten zorgvuldig afgestemd worden op de muurhagedis, maar bieden tegelijkertijd ook nieuwe kansen voor de soort. 

Zie het rapport voor meer informatie. 

Uw contact

Minimaliseren
Frank Spikmans

Frank Spikmans 

   f.spikmans@ravon.nl 
   024-7410610
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina