Grote modderkruiper Oudland

Minimaliseren
Grote modderkruiper - foto Jelger HerderWaterschap Brabantse Delta heeft in 2012 een plan opgesteld om de natte natuurparel Oudland te herstellen. Deze natuurparel ligt in West Brabant op de overgang van zandgronden naar kleigronden. Bij een inventarisatie voor de Flora- en faunawet bleek dat de streng beschermde grote modderkuiper in het gebied voorkomt. Aan RAVON is daarom gevraagd om een extra inventarisatie specifiek voor de grote modderkruiper uit te voeren en de habitatgeschiktheid van watergangen te bepalen. Vervolgens is door RAVON advies uitgebracht met betrekking tot het activiteitenplan voor ontheffingsaanvraag van de Flora- en faunawet. In dit zogenaamde wijzigingsvoorstel is rekening gehouden met de huidige waarde van het gebied voor de grote modderkruiper, invloed en optimalisatie van inrichtingsmaatregelen en mogelijkheden voor compensatie. Met betrekking tot de werkzaamheden in 2013 is door RAVON een ecologisch werkprotocol opgesteld en wordt de ecologische begeleiding door RAVON verzorgd.

Uw contact

Minimaliseren
Arthur de Bruin

Arthur de Bruin 

   a.debruin@ravon.nl 
   024-7410604
 CV  klik hier

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina