Zoeken
zaterdag 26 juli 2014  Soorten » Vissen » Roofblei Registreren   Inloggen

Roofblei

Minimaliseren

roofblei.jpg

Soortbeschrijving & levenswijze
Roofblei (Aspius aspius) is een exotische vissoort in Nederland. Roofblei wordt maximaal 1 meter lang en heeft een opvallend grote licht bovenstandige bek waarbij de achterzijde van de bovenkaak tot onder het oog reikt. Hiermee onderscheidt hij zich van de andere inheemse karperachtigen. Roofblei leeft vooral in de midden- en benedenloop van rivieren en de hiermee verbonden zijwateren. De soort paait vanaf april in stromend water en op ondergelopen grasland. Jonge roofblei eet aanvankelijk klein dierlijk- en plantaardig materiaal. Vanaf een lengte van 20 cm staat hoofdzakelijk vis op het menu. De dieren foerageren doorgaans in scholen.

Verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied ligt in Centraal- en Oost Europa. Roofblei werd in 1984 voor het eerst in Nederland gevangen in de Roer als gevolg van uitzettingen in Duitsland. Ondersteund door dergelijke uitzettingen heeft roofblei zich via natuurlijke voortplanting in het Nederlandse rivierengebied sterk uitgebreid. De soort komt inmiddels algemeen voor in de grote rivieren en veel van de hiermee verbonden wateren.

Bescherming
Roofblei is een exoot. Sinds 2010 is hij opgenomen in de Visserijwet. Internationaal is roofblei wel beschermd middels de Conventie van Bern (bijlage 3) en de Europese Habitatrichtlijn (bijlage 2).

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Links winde en rechts roofblei. Punt op de onderkaak en inkeping bovenkaak goed zichtbaar
Roofblei
64 cm, ze eten voornamelijk vis. maar ook brood. Wat opvallend aan deze roofvis is, is dat hij geen tanden heeft.
66 cm, forse karperachtige vis, die ook vis op het menu heeft staan
Kop van een jonge roofblei (15 cm)
Grote roofblei uit Amsterdam-Rijnkanaal in Betuwe
  
© PlumIT