RAVON Werkgroep Ringslangen Zuid-Holland

Minimaliseren
Het buikpatroon van een ringslang is uniek en kan daarom gebruikt worden om een individu te volgen
In Zuid-Holland komen ringslangen bekend van de regio Gouda, Alphen aan den Rijn en de Vijfheerenlanden. Naast deze drie bekende populaties worden er ook elders in de provincie Ringslangen gezien. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat rond Rotterdam en Delft ringslangen leven. De algemene opvatting is dat al deze populaties voortkomen uit uitgezette dieren. Succesvolle uitzettingen die soms meer dan 70 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Inmiddels weten we dat ringslangen zich prima thuis voelen in ons gecultiveerd polderlandschap. We hebben zelfs sterke aanwijzingen dat de soort zich momenteel uitbreidt. De Goudse ringslangen worden namelijk steeds verder van de oorspronkelijk kerngebieden waargenomen. Dit leidt vervolgens dat allerlei nieuwe vragen. Is er al sprake van contact tussen de “Balkan” ringslangen van Alphen en de Goudse dieren? Zullen ze binnenkort een potentieel interessant gebied als de Nieuwekoopse Plassen bereiken? Wordt de Krimpenerwaard verder bevolkt? Is aansluiting met de dichtstbijzijnde Utrechtse populaties zo onwaarschijnlijk? En wat gebeurt er nu precies in Delft en Rotterdam? Er waren al veel vragen over de herkomst en de verspreiding van de Zuid-Hollandse ringslangen. We moeten vaststellen dat er eerder vragen bij komen dan dat we beschikken over plausibele antwoorden.

Maar dit maakt naar onze mening onderzoek naar de Zuid-Hollandse ringslangen zo interessant. Om meer zicht te krijgen op al deze vragen, is de RAVON Werkgroep Ringslangen Zuid-Holland opgericht. We stellen ons tot doel om:

  • zicht te krijgen op de verspreiding van de Zuid-Hollandse Ringslangen.
  • oorsprong van de Zuid-Hollandse populaties vast te stellen.
  • zich te krijgen op het gebruik van terreinen d.m.v. populatie onderzoek (gebaseerd op individuele herkenning).
  • stimuleren van beschermingsmaatregelen; zoals het aanleggen van broeihopen.
De werkgroep hoopt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan het behoud van dit bijzondere dier in ons poldergebied. Want voor ons staat inmiddels wel vast de ringslang inmiddels op een overtuigende wijze deel uit van de Zuid-Hollandse fauna. 

Als werkgroep willen we:
  • populatieonderzoek in Gouda, Waddinxveen en Reeuwijk, eventueel uitgebreid naar andere gebieden zoals de Krimpenerwaard, Alphen aan den Rijn, Vijfheerenlanden, Delft en Rotterdam.
  • genetisch onderzoek in de kerngebieden (in samenwerking met de RAVON Werkgroep Monitoring en het IBED).
  • verzamelen van alle (losse) ringslangwaarnemingen in Zuid-Holland.
  • verzamelen van informatie m.b.t. uitzettingen.
  • broeihopen onderzoeken op eischalen en terreinbeheerders adviseren over aanleg van broeihopen. 
 Mocht je het leuk vinden om ons te helen bij deze activiteiten of heb je waardevolle informatie voor ons laat het ons weten.

Agenda WRZH

Minimaliseren
Categories:
select

Contact

Minimaliseren
Onderwerp Contactpersoon
Populatieonderzoek

Arjan van der Lugt

Verspreidingsonderzoek
(incl. uitzettingen)

Richard Struijk &
Richard Slagboom

Broeihopen

Koos Rust


Zonnende ringslang - foto Arjan van der Lugt

Minisymposium Ringslang

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina