Gelderse vissers

Minimaliseren

Gelderse vissenatlas

De werkgroep Gelderse vissers is in eerste instantie in leven geroepen voor de Gelderse vissenatlas. Deze atlas is eind 2012 verschenen. 

Het tot stand komen van de Gelderse Vissenatlas is echter niet het einde van de werkgroep. Er blijft namelijk genoeg te onderzoeken op gebied van vissen in Gelderland. 

Vrijwilligersgroep

De werkgroep bestaat momenteel uit een tiental actieve vrijwilligers. We gaan geregeld op pad in de gehele provincie, gewapend met zegen, schepnet of fuik. Zie voor excursieverslagen de rechterzijde van deze pagina. Voor deelname aan een activiteit hoeft je geen donateur of lid te zijn, deelname is gratis. Enkele speerpunten zijn:
  • Vissen in de grote rivieren
  • De opkomst van exotische grondels
  • Ecologie en verspreiding van de Grote modderkruiper
  • Ecologie en verspreiding van beekvissen
  • Het Meetnet Beek en Poldervissen
  • Vissenatlas

Deelname

Als je deel wilt nemen aan de activiteiten van de Gelderse vissers kijk dan op de onderstaande activiteitenkalender. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten laat dan je contactgegevens achter in het aanmeldscherm.

Contact  voor meer informatie:

Matthijs de Vos

geldersevissers@gmail.com

  

Agenda Gelderse Vissers

Minimaliseren
Categories:
select
No events to display.
  

Foto's

Minimaliseren
Uitleg voorafgaand aan excursie
Foto: Matthijs de Vos
Foto: Matthijs de Vos
Even uitrusten
Snorkelen langs krib
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina