Meetnet Amfibieën

Minimaliseren
Meetnet Amfibieën
NEM
Meetnet
Amfibieën

Klik om verder te gaan.Ga Verder

VO amfibieën

Minimaliseren
VO amfibieën
NEM VO
Amfibieën
(Verspreiding)

Klik om verder te gaan.Ga Verder

Atlassen

Minimaliseren
Atlassen

Atlasprojecten


Klik om verder te gaan.Ga Verder

Meetnet Reptielen

Minimaliseren
Meetnet Reptielen
NEM
Meetnet
Reptielen

Klik om verder te gaan.Ga Verder

VO Reptielen

Minimaliseren
VO Reptielen
NEM VO
Reptielen
(Verspreiding)

Klik om verder te gaan.Ga Verder

Zieke en dode dieren

Minimaliseren
Zieke en dode dieren

Ziek of dood dier gevonden?

 Klik om verder te gaan.Ga Verder

Meetnet Vissen

Minimaliseren
Meetnet Vissen
NEM Meetnet
Beek- en
Poldervissen

Klik om verder te gaan.Ga Verder

Waarnemingen

Minimaliseren
Waarnemingen

Losse waarnemingen
Exoten
Stipt

Klik om verder te gaan.Ga Verder

Waarom tellen

Minimaliseren
vuursalamander 400 2.jpg

RAVON onderhoudt een landelijke databank met waarnemingen van amfibieën, reptielen en vissen. Deze databank gebruiken we voor verspreidingskaartjes en landelijke atlassen. Daarnaast is het mogelijk met kennis over de verspreiding van soorten specifieke inrichtings- en beheersadviezen te geven voor natuurgebieden, maar ook voor stedelijk gebied en het buitengebied. 

Jaarlijks wordt deze databank dan ook honderden malen geraadpleegd voor beheer, ruimtelijke ordening en onderwijs.

Alle waarnemingen welkom

Alle waarnemingen van amfibieën, reptielen en vissen zijn welkom! Zowel waarnemingen van bijzondere soorten als waarnemingen van algemene soorten, zoals de gewone pad en bruine kikker zijn welkom. Juist van de algemene soorten is het verspreidingsbeeld nog lang niet volledig omdat deze vaak als niet bijzonder genoeg worden gezien om door te geven!

Wilt je een steentje bijdragen aan de kennis over de verspreiding van amfibieën, reptielen en vissen in Nederland? Dat kan door mee te doen aan één van de bovenstaande projecten.

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina