Landelijke en regionale verspreidingsatlassen

Minimaliseren

Atlas Reptielen en Amfibieën van Nederland

De welbekende atlas van reptielen en amfibieën in Nederland (2009) is een standaardwerk voor iedere onderzoeker, liefhebber en terreinbeheerder. 

Regionale atlassen 

Er zijn verschillende regionale atlasprojecten waarmee het voorkomen van vissen in kaart is gebracht of nog wordt gebracht. Van deze visatlassen is alleen die van Zuid-Holland nog niet afgerond. 

Klik hier voor meer informatie over de visatlas Zuid-Holland visatlasflevoland.jpg visatlasgelderland.jpg

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie

Klik hier voor meer informatie
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina