Visatlas Noord-Holland

Minimaliseren

Klik hier om de visatlas te bestellen.Stichting RAVON heeft in samenwerking met Landschap Noord-Holland tussen 2008 en 2012 gewerkt aan een verspreidingsatlas van de Noord-Hollandse zoetwatervissen. De nieuwe atlas draagt bij aan een adequate bescherming van deze dieren. De atlas is op zaterdag 8 december 2012 gepresenteerd op de Noord-Hollandse natuurdag. 

Vissen zijn altijd een onderbelichte en ongrijpbare diergroep geweest. Maar wel ongelooflijk belangrijk als graadmeter voor de ecologische kwaliteit van het water. Hoe gaat het met onze vissen? Om een antwoord op die vraag te krijgen heeft RAVON in samenwerking met Landschap Noord-Holland en een groot aantal vrijwilligers gewerkt aan de nieuwe verspreidingsatlas. In de nieuwe atlas komen verspreidingkaarten van alle soorten op km-hok niveau van de periode 1980 – 2012. Dit geeft in een oogopslag inzicht in de verspreiding van die soort in Noord-Holland. Ook wordt er aandacht besteed aan beleid, herkenning, habitat, belangrijkste gebieden voor de soort, uitgezette populaties, barrières en het beheer. Verder wordt de betekenis van Noord-Holland voor vissen beschreven met een waarderingskaart. Ook de exoten en uitgestorven soorten worden besproken. De atlas is uitgegeven met prachtige foto’s en kaarten.

Klik hier om de atlas te bestellen. 

De atlas is mede gefinancierd door: Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en Waternet.paling 700.jpg

  

Waarnemingen

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina