Daglijstjes en herhaalbezoeken

Minimaliseren
Vanaf 2015 is het Meetnet Amfibieën voor een viertal soorten (kamsalamander, poelkikker, heikikker en rugstreeppad) overgegaan op een methode met daglijstjes en herhaalde bezoeken. De methode richt zich op het verzamelen van complete daglijstjes binnen zogeheten kilometerhokken. Herhaalbezoeken zijn essentieel voor het versterken van de occupancy modellen waarmee vanaf nu de trends voor deze soorten berekend worden. Voor soorten als boomkikkers, knoflookpad, vuursalamander, vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad, waarvan reeds aantallen geteld werden zal er niks veranderen en blijft de aantalsmonitoring bestaan. 

Soorten gevolgd met daglijstjes en herhaalbezoeken

Minimaliseren

Aan de slag

Minimaliseren

In de kaartmodule worden er kilometerhokken aangeboden die (herhaald) onderzocht dienen te worden. Dit zijn hokken waar in het verleden doelsoorten zijn aangetroffen en hokken waar reeds eerder bezoeken zijn geweest. Het opnieuw bezoeken van deze hokken is belangrijk voor de analyse. Wel naar amfibieën gekeken maar geen soort waargenomen? Geef dit ook door via de kaartmodule!  

Iedereen kan mee doen. Bekijk de kaartmodule om te zien welke kilometerhokken je kunt onderzoeken. Geef vervolgens je bezoeken en gegevens door door in te loggen met je Telmee-account. Let op: geef ook je bezoek door in de kaartmodule wanneer je niks gevonden heeft, juist deze zogenaamde nul-waarnemingen zijn van belang voor het berekenen van de trefkansen en het signaleren van achteruitgang van een soort. Bekijk ook de handleiding voor de kaartmodule

Ga naar waarnemen in het veld voor een korte samenvatting hoe voor te bereiden en op pad te gaan of download de uitgebreide Veldhandleiding. Neem gerust contact op met de Regiocoördinator Meetnet Amfibieën voor begeleiding in het veld.

Handleiding NEM

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina