Aantalsmonitoring Meetnet Amfibieën

Minimaliseren
Aantalsmonitoring

Meetnet Amfibieën richt zich op de wateren waarin de dieren zich kunnen voortplanten. Wateren binnen een telgebied worden een 4x per jaar bezocht onder gunstige omstandigheden waarbij alle waargenomen soorten worden genoteerd en doorgegeven. In de Handleiding voor het monitoren van amfibieën in Nederland staat in detail beschreven hoe een telgebied kan worden uitgezet en welke protocollen er gevolgd moeten worden. Ook staan er per soort tips in hoe soorten het beste kunnen worden waargenomen. De vuursalamander is een uitzondering, deze wordt gemonitoord door het lopen van een vaste route. 

Soorten gevolgd met aantalsmonitoring

Minimaliseren
Rechts staan de soorten die worden gevolgd middels aantalsmonitoring.

Voorheen werden ook andere soorten in vaste telgebieden gevolgd. Deze mogen gevolgd blijven worden, de gegevens dragen namelijk bij aan de methode met daglijstjes.
Boomkikker- foto Jelger Herder
Boomkikker
Geelbuikvuurpad - foto Jelger Herder
Geelbuikvuurpad 
Knoflookpad - foto Jelger Herder
Knoflookpad
Vroedmeesterpad - foto Jelger Herder
Vroedmeesterpad
Vuursalamander- foto Jelger Herder
Vuursalamander

Aanmelden & starten

Minimaliseren

Als deze manier van monitoren je wat lijkt kun je je aanmelden door hier te klikken. Naast het starten van een nieuw telgebied is het ook mogelijk een vacante telgebied te herbezetten. Deze zijn te bekijken op het invoerportaal (http://amfibieen.meetnetportaal.nl) onder ‘kaart telgebieden Na registratie kan het vacant telgebied worden geclaimd. Ga naar waarnemen in het veld voor een korte samenvatting hoe voor te bereiden en op pad te gaan of download de uitgebreide Veldhandleiding.

Na aanmelding wordt samen met de landelijk coördinator Meetnet Amfibieën gekeken naar de beste mogelijkheden voor het uitzetten/opvolgen van een telgebied. Neem gerust contact op met de Regiocoördinator Meetnet Amfibieën ter assistentie voor het uitzetten van een telgebied en/of het begeleiden in het veld.

Handleiding NEM

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina