Gegevensverwerking Aantalsmonitoring amfibieën

Minimaliseren
  • na ieder bezoek worden de gegevens (datum en tijd) met de (detail) waarnemingen ingevoerd in het invoerportaal (http://amfibieen.meetnetportaal.nl);
  • per water wordt aangegeven of een soort weinig (klasse 1), algemeen (klasse 2) of zeer algemeen (klasse 3) voorkomt. Dit is een inschatting van de inspanning in combinatie met de waarnemingen van de soort. Naast deze klassen moeten de detailwaarnemingen (aantallen, stadia en methodiek) worden doorgegeven. Ook foto’s van de waarnemingen kunnen erbij worden geplaatst (zie handleiding gebruik invoerportaal) wat helpt bij validatie.
  • karakteristieken van de wateren kunnen ook worden ingevuld/aangepast en foto’s van de wateren zijn toe te voegen.
  • geen internet ter beschikking? Dan kan een veldformulier opgevraagd worden, of geprint en retour worden gestuurd naar de landelijk coördinator.
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina