Afdeling Zuid-Holland

Minimaliseren

RAVON Zuid-Holland zet zich in voor de bescherming van amfibieën, reptielen en vissen middels het organiseren van lezingen en excursies. Daarnaast verspreiden we de nieuwsbrief ‘Natrix’ met interessante informatie over de activiteiten en de diergroepen. Specifiek voor de ringslang is de RAVON Werkgroep Ringslangen Zuid Holland actief.


Contactpersoon (secretaris):
Richard Struijk
tel. 024-7410600
Stuur een email.

Contactpersoon (penningmeester):
Mike Melis
Twickelstraat 35
2241 XE Wassenaar tel. 06-14802335
Stuur een email.

Bijeenkomsten in : Infocentrum Heempad te Gouda 

Routebeschrijving (auto)
Vanaf A12 afslag 11 (Gouda/Boskoop). Gouda aanhouden. Einde Goudsepoort (na Shell tankstation) bij kruising linksaf. Burgemeester van Reenensingel uitrijden tot kruising Ridder van Catsweg. Hier rechtsaf slaan. Na ca. 100 meter voor bloemenkiosk rechtsaf. Direct na inrit links aanhouden en op parkeerplaats (P) parkeren. Achter de flat is het Heempad (volg aangegeven route op kaartje vanaf parkeerplaats)

Routebeschrijving (trein)
Uitgang Bloemendaalzijde (Noord). Burgemeester Jamessingel oversteken en rechts aanhouden (niet de brug oversteken). Weg blijven volgen tot rotonde. Links de Ridder van Catsweg aanhouden. Bij kruising Bleulandweg rechtdoor weg blijven volgen. Kruising Büchnerweg rechtdoor vervolgen (Bloemendaalseweg). Na ca. 150 meter rechts ingang Heempad (zie bord). Aan einde van het pad is het Infocentrum Heempad.

 

  

Agenda Zuid-Holand

Minimaliseren
Categories:
select

Visvrijwilligers gezocht voor Visproject De Groenzoom

Minimaliseren

Op zaterdag 22 november jl. hebben vijf belangstellenden en vrijwilligers van Ravon en Natuur- & Vogelwacht Rotta met het schepnet gevist in de oude en nieuwe watergangen van het nieuw aan te leggen natuurgebied De Groenzoom (realisatie eerste deel waarschijnlijk juli 2015). Op deze heerlijke zonnige herfstmiddag zijn we gestart in een nieuw aangelegde watergang, deze was ondiep met een modderige kant. De vangst bestond uit: veel kleine modderkruipers, baars, zeelt en veel tiendoornige stekelbaarzen. De zeldzamere driedoornige stekelbaars hebben we niet gezien. De tuimelaar (geen dolfijn), die lijkt op de geelgerande watertor, en de groene kikker werden ook aan inspectie op de kant onderworpen. 

Vervolgens zijn we gaan scheppen in een oude watergang, deze was dieper met een hardere bodem. De vangst bestond voornamelijk uit veel baarzen en riviergrondels. 


We hebben ons goed geamuseerd. Om deze eerst stap om te zetten in een definitief visproject zouden wij (Rotta en Ravon) graag vrijwilligers willen oproepen om deel te nemen in dit nieuwe natuurgebied. Wellicht zijn er geïnteresseerden uit de omgeving van Pijnacker en Berkel Rodenrijs. Gedacht wordt aan vier tot vijf keer per jaar (buiten de zomerperiode) gezamenlijk te gaan vissen. Belangstellenden die het leuk vinden om buiten in de natuur met het net vissen te scheppen en daarna eventueel met behulp van een cuvet de vissoort op naam te brengen willen we graag uitnodigen om deel te nemen aan het “Visproject De Groenzoom”. Na verloop van tijd kan een verspreidingsatlas voor dit nieuwe gebied worden samengesteld. Oproep 

Mensen die belangstelling hebben om met een schepnet vis te vangen en in een cuvet nader te bestuderen kunnen zich opgeven bij Herman Groenewegen (Natuur- & Vogelwacht Rotta): greenways1@xs4all.nl

Boomkikker-excursie Meijendel

Minimaliseren

BoomkikkerOp zondag 21 september 2014 organiseerde RAVON Zuid-Holland een excursie in duingebied Meijendel (gelegen in de gemeentes Den Haag en Wassenaar) gericht op het waarnemen en fotograferen van Boomkikkers. Deze soort wordt sinds 1997 in dit gebied waargenomen en de afgelopen twee jaren blijkt het aantal explosief te zijn toegenomen. De meest zuidelijke waarneming is gedaan op de Waalsdorpervlakte en het meest noordelijke dier werd dit jaar gehoord bij de Van den Bergh Stichting (net binnen de gemeente grenzen van Noordwijk). De kern van de huidige verspreiding bevind zich in de Helmduinen, in de Kikkervallei, het gebied ten westen van de Prinsenberg, in de Libellenvallei en in de Vallei Meijendel (ook op het terrein van het bezoekerscentrum).

Met vijf man en één vrouw begonnen we rond 13:00u. de wandeling van bezoekerscentrum ‘De Tapuit’ richting de Helmduinen. De excursie werd begeleid door Noël Aarts die werkzaam is bij terreinbeheerder drinkwaterbedrijf Dunea. Omdat Noël zo ongeveer iedere dag Boomkikkers ziet heeft hij een geoefend oog voor het vinden van de soort ontwikkeld.

We vonden, vooral dankzij Noël, in drie uur tijd circa 40 Boomkikkers: volwassen dieren, halfwas dieren en jongen van dit jaar. In tegenstelling tot wat je zou verwachten werden de Boomkikkers niet alleen gevonden op Braam, maar ook op enkele andere soorten en op de grond. De meeste dieren lieten zich prima zien en waren, zoals gebruikelijk, goed benaderbaar.

Naast Boomkikkers werden heel veel Bruine Kikkers gezien, een aantal jonge en één volwassen (in een Tapuitenkast) Rugstreeppad alsmede drie Zandhagedissen. Als afsluiter werd in de Libellenvallei onder een boomstronk een halfwas Kamsalamander gevonden.

Rinse van der Vliet

Boomkikker

Verslag RAVON Zuid-Holland weekeind 2014 Olloy-sur-Viroin

Minimaliseren

Op 21 en 22 juni hebben we (15 volwassenen en 4 kinderen) een gezellig en interessant weekeind beleeft in zuid België, nauwkeuriger de streek rondom Olloy-sur-Viroin.We overnachtten op het vaste adres, de camping Try des Baudets te Olloy.

Zaterdag  startte we met een groeve maar omdat het al snel warm werd hebben we de rest van de dag doorgebracht in de van de bossen ten zuiden van Olloy. Naast Alpenwatersalamander, muurhagedis en hazelworm waren grote weerschijnvlinder, ijsvogelvlinder, gouden tor, penseelkever en slechtvalk het vermelden waard.
Na een verfrissende break in Nismes waar we genoten van het lokale bier “Super de fagnes”, bezochten we nog een kanaal nabij Mariemburg waar de “beloofde”  ringslangen zich helaas niet lieten zien.

Terug op de camping toonden een aantal volwassenen aan dat ze nog erg goed konden voetballen. ’s Avonds hebben we met zijn allen lekker gegeten in een brasserie te Mariembourg. Een kleiner gezelschap had daarna nog energie voor nachtrit door de bossen. Zij hadden geluk en zagen enkele reeën, vos, larven vuursalamander, gewone pad en bruine kikker.

Zondagochtend vertrokken we vroeg naar een gebied nabij Rommadenne, hier vonden we al gauw een adder, enkele levendbarende hagedissen en een ringslang. Terug in een andere groeve nabij Olloy vonden we hazelwormen, muurhagedissen en in het nabijgelegen beekje enkele vuursalamanderlarven.
In Olloy werd een laatste verfrissing genomen waarna er afscheid genomen werd van een aantal deelnemers. De rest bezocht daarna nog enkele kalkschraalgraslanden waar met name naar de vegetatie werd gekeken. Na een Belgische friet vertrokken de laatste deelnemers naar huis.


RAVON Zuid-Holland heeft plaats voor leden in het bestuur!

Minimaliseren

Wij hebben plaats voor RAVON Zuid-Holland leden in ons bestuur!

Het gaat om de volgende bestuursfuncties:

  • Voorzitter (nu Arjan v/d. Lugt)
  • Overige bestuursleden

Benodigde tijd =  ongeveer 15 uur per JAAR!

Wie wil ons helpen/versterken?

Graag mailen of bellen voor evt. meer informatie:

Arjan van der Lugt (0172-613355) of mailen 

  

WRZH

Minimaliseren
Klik hier om naar de werkgroeppagina van de Werkgroep Ringslangen Zuid-Holland te gaan
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina