Afdeling Friesland

Minimaliseren

Het doel van de RAVON Werkgroep Herpetofauna Friesland (WHF) is om de belangen en de bescherming van herpetofauna (reptielen en amfibieën) in Friesland te behartigen. Binnen de werkgroep opereert een netwerk van mensen die zich inzetten voor de kruipende koudbloedige diersoorten op diverse manieren. De werkgroep wil deze mensen een platform bieden om elkaar te vinden en kennis te delen. De werkgroep ondersteunt waar mogelijk overzetacties, studenten, vrijwilligers. Naar behoefte beantwoordt de werkgroep vragen en geven werkgroepleden cursussen, lezingen en excursies. Maar ook de terreinbeherende organisaties of particulieren kunnen via de werkgroep geholpen worden aan adviezen. De werkgroep kan dienen als aanspreekpunt voor de lokale media, de provincie en de Friese gemeentes en kan functioneren als woordvoerder of vertegenwoordiger van RAVON in Friesland. De kern ligt bij positief omgaan met beschermen en het verbinden van de geïnteresseerden.

Waar liggen de uitdagingen? In de provincie heeft de adder het moeilijk, maar de soort wordt meestal niet meegenomen in de inrichting van gebieden. De status van de zandhagedis is op de eilanden de laatste jaren minder goed bekend. De zeer zwaar beschermde kamsalamander en boomkikker zitten aan de zuidkant in Friesland, maar er is nooit uitgezocht waar. Er zijn twee unieke amfibieën-overzetacties met zwaar beschermde soorten actief (Beetsterzwaag en Noordwolde-Zuid), maar er wordt niet actief meegewerkt aan definitieve oplossingen. Met de jaren is er druk gekomen op de bezetting van de NEM-routes. Deze moeten opnieuw worden afgestemd en deels opnieuw worden bemenst. Er worden te weinig gegevens centraal in de provincie beheerd, waardoor parate kennis ontbreekt. Er worden te weinig waarnemingen verzameld om bijzonderheden (exoten of verassende waarnemingen) tijdig op te merken. Meldingen van verdachte situaties zoals massale sterfte (mogelijk door ziektes als RANA of een Chytride), of potentiele sterfte ten gevolge van onverantwoorde werkzaamheden kunnen niet of nauwelijks gemeld worden. Diverse van deze zaken kunnen opgelost worden met een centraal meld- en distributiepunt voor zaken rondom de herpetofauna in Friesland. Daaraan is de laatste jaren te weinig gedaan. De WHF wil dit de komende jaren meer op de kaart zetten. 

Dus bel of mail de WHF voor vragen, bijzondere meldingen, advies over cursussen, lezingen en excursies. Of als je iets wilt ondernemen voor reptielen en amfibieën en daarbij hulp of kennis nodig hebt. De WHF helpt je waar mogelijk, of verwijst je door naar de juiste instanties.

Agenda Friesland

Minimaliseren
Categories:
select
No events to display.

Contact

Minimaliseren

Voor nadere informatie over de werkgroep of over amfibieën en reptielen in Friesland:

John Melis
j.melis14@chello.nl
06-46524630

  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina