RAVON-dag 2005

Minimaliseren

Thema: “Beheer in de praktijk”

Hieronder wordt een korte impressie gegeven van de afgelopen RAVON-dag 2005. Daarnaast vindt u hier de te downloaden samenvattingen van de lezingen van die dag.

In 2005 stond de jaarlijkse RAVON-dag weer in het teken van een leuk en vooral actueel onderwerp binnen de natuurwereld; “Beheer in de praktijk”.
Gedurende de dag is naar zeer verschillende facetten van natuurbeheer in Nederland gekeken. Naast praktijkvoorbeelden van goed en fout beheer en de huidige subsidiemogelijkheden ten aanzien van natuurbeheer, is ook stilgestaan bij de rol die vrijwilligers (kunnen) spelen bij de planning en uitvoering van beheer ten behoeve van reptielen, amfibieën en vissen.

RAVON kijkt terug op een zeer geslaagde dag met en uitzonderlijk hoge opkomst. Gezien het onderwerp van de dag hebben wij dit jaar ook alle waterschappen, landschappen, bosgroepen en natuurbeschermingsorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer uitgenodigd deze dag bij te wonen. Wij zijn dan ook verheugd dat een groot deel van deze organisaties op de dag vertegenwoordigd waren.
Tot slot willen wij nog een woord van dank richten aan de sprekers, de dagvoorzitter, de standhouders en de catering.

 

 
  

Samenvattingen van de gegeven lezingen

Minimaliseren
 TitleDescriptionSize
Vispassage HDSR. Door Peter Heuts, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hoe wordt er gewerkt aan het toegankelijk maken van het netwerk van grote en kleine watergangen in het beheergebied van het HR de Stichtse Rijnlanden 6,50 MB
Vrijwilligers en beheer.Door Edo van Uchelen, WARD. Welke rol kunnen vrijwilligers spelen bij de planning en uitvoering van beheer ten gunste van amfibieën en reptielen, en wat kun /moet je daarvoor doen? 13,68 KB
Lezing: Toekomst voor de zandhagedis in het Gooi Door Poul Hulzink, Goois Natuurreservaat. Welke mogelijkheden zijn er beschikbaar om een klein en geïsoleerd leefgebied van de zandhagedis veilig te stellen. 13,39 MB
Lezing: Amfibieen en Reptielen in Programma Beheer Door Tim van den Broek, Vereniging Natuurmonumenten. Welke plaats hebben de amfibieën en reptielen gekregen in de subsidieregeling Programma Beheer? Wat betekent dit voor de natuurbeheerder, de monitoring en mogelijke werkzaamheden voor vrijwilligers?151,87 KB
Lezing: Herstelbeheer van vennen.Door Wilco Verberk, Afdeling Dierecologie & -ecofysiologie RU Nijmegen / Stichting Bargerveen. Wat zijn de successen, drempels en nare verrassingen voor aquatische ongewervelden bij herstelbeheer van vennen? 6,51 MB
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina