Minimaliseren

Ton Stumpel

Afdeling             Gastmedewerker
Functie Adviseur ecologie
Vestiging Nijmegen 
Email a.stumpel@ravon.nl
Telefoon 06-57845003 (di)

 

Expertise en Onderzoeksvelden

 • Europese amfibieën en reptielen
 • Natuurbeheer
 • Internationale natuurbescherming
 • Publiciteitszaken

Opleiding

 • Doctoraal Biologie, Katholieke Universiteit Nijmegen
 • Ph.D. in ‘Production Ecology and Resource Conservation’, Wageningen Universiteit

Werkervaring

 • 1969-heden: Ecologisch onderzoek aan reptielen en amfibieën in Europa. 
 • 1972-1975: Bodem- en vegetatiekartering van Nederland. 
 • 1975-heden: Adviseur landschapsecologie, milieukartering en natuurbeheer. 
 • 1983-2012: Bestuursfuncties bij de Europese herpetologenvereniging SEH. 
 • 1984-heden: Organisatie van internationale vergaderingen, workshops en projecten. 
 • 1986-2009: Adviseur van de Ministeries van Landbouw en Visserij, van Landbouw Natuurbeheer en Visserij en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake de bescherming van de Europese herpetofauna (Bern Conventie). 
 • 2010-heden: Gastmedewerker/adviseur bij RAVON.

Geselecteerde publicaties

 • Meer dan 200 publicaties, zowel wetenschappelijk als populair, vooral op het gebied van de herpetologie, maar ook vegetatiekundig, landschapsecologisch en zoologisch. Supervisor van 50 studentenonderzoeken. Een gedetailleerde publicatielijst is op aanvraag verkrijgbaar.

Minimaliseren
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina