RAVON Onderzoek & Advies (Professioneel)

Minimaliseren

RAVON heeft een brede kennis in huis op het gebied van reptielen, amfibieën en vissen, zowel op het gebied van ecologie, verspreiding, inrichtings- en beheersmaatregelen als de bescherming van onze soorten. We voeren onderzoek uit voor en adviseren aan:

  • Van links naar rechts: Veldonderzoek naar kamsalamander met amfibieenfuik - Onderzoek naar ringslangen - Vistandbemonstering met grote fuikoverheden (ministeries, provincies en gemeenten)
  • terreinbeheerders
  • natuur- en milieuorganisaties
  • het bedrijfsleven (o.a. adviesbureaus)
  • onze vrijwilligers

RAVON is een professionele organisatie met in totaal meer dan 30 werknemers werkzaam in zowel Nijmegen als Amsterdam. RAVON kan ook een beroep doen op de expertise en inzet van honderden vrijwilligers, hiervoor zijn uitgangspunten opgesteld. Enkele voorbeelden van projecten waarbij we zijn betrokken staan hieronder beschreven. Zo kunt u zien wat RAVON voor uw organisatie kan beteken.

  

Subsidie voor eigen onderzoek (voor vrijwilligers)

Minimaliseren

Klik hier om naar de pagina van Stichting Bevordering Herpetologie te gaanDe "Stichting Bevordering Herpetologie (SBH)" is al sinds 1966 actief met het bevorderen van de kennis over amfibieën en reptielen in de breedste zin van het woord. Hoewel ooit opgericht vanuit de vereniging Lacerta en dus sterk gericht op de terrariumhouderij, staat tegenwoordig vooral kennis over dieren in het wild, zoals gedragsstudies, ecologisch- en inventarisatiewerk, maar ook natuurbeschermingsactiviteiten ten bate van amfibieën en reptielen hoog in het vaandel bij het stichtingsbestuur. Ook studies aan amfibieën en reptielen in gevangenschap worden gestimuleerd, mits deze bijdragen aan meer kennis over bepaalde soorten of terrariumtechnieken. De doelstelling van de SBH betreft vooral het ondersteunen en stimuleren van particulier initiatief. 
Klik hier voor meer informatie

Per 1 januari 2009 is het Meester Prikkebeen Fonds ingesteld bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit fonds, vernoemd naar de vermaarde vlindervanger, is bedoeld om amateuronderzoekers op het terrein van flora en fauna – van mos tot vos - financieel te ondersteunen bij het veldwerk. Hiervoor heeft het fonds jaarlijks € 25.000,- beschikbaar.
Klik hier voor meer informatie

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina