Nieuws

Minimaliseren
05

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de bijeenkomst “Samen voor aal: Glasaal-monitoring Zuidwestelijke Delta”.

Locatie: SEA LIFE Scheveningen, Strandweg 13, 2586 JK, Den Haag
Datum: 10 februari 2015
Tijd: 19.00
Organisatie: Stichting RAVON, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, SEA LIFE Scheveningen en World Fish Migration Foundation,

Achtergrond
Door dammen, stuwen en gemalen zijn veel oorspronkelijke vismigratieroutes onderbroken. Deze versnippering is één van de redenen waarom het de laatste decennia erg slecht gaat met trekvissen. Om doelgericht maatregelen te kunnen nemen en beheren is informatie nodig over de verspreiding in ruimte en tijd van de trekvissoorten paling en driedoornige stekelbaars die vanuit zee het achterland willen binnentrekken.

Wat vragen wij?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het komende jaar (of bij voorkeur de komende drie jaar) in de maanden maart t/m juni, op twee avonden per week willen meewerken aan visonderzoek met een kruisnet. Het onderzoek richt zich vooral op glasaal en driedoornige stekelbaars, die vanuit de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet via sluizen, gemalen en vispassages naar de omliggende watersystemen trekken. Het onderzoek vindt plaats op vaste locaties (zie kaartje) en volgens een vast protocol.

Wat bieden wij?
Je wordt voorzien van de benodigde materialen om de bemonstering goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast vindt ondersteuning en coördinatie vanuit de organisaties plaats, o.a. afstemming van de planning, verzameling en terugkoppeling van resultaten. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van de gereden kilometers.

Informatiebijeenkomst
Bij interesse in dit onderzoek ben je op 10 februari van harte welkom bij SEA LIFE Scheveningen. Op de bijeenkomst gaan we de achtergronden van vismigratie in de Zuidwestelijke Delta, het onderzoek en de gewenste inzet van de vrijwilligers nader toelichten. Als je enthousiast bent geworden, schrijf je dan nu in via een mail naar de onderstaande contactpersoon. Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere potentieel geïnteresseerden.

Met vriendelijke groeten,
Kerry Brink (World Fish Migration Foundation), Boet Hensen (SEA LIFE Scheveningen), Hanneke Maandag (Waterschap Hollandse Delta), Jos de Bijl (Hoogheemraadschap Delfland) & Martijn Schiphouwer (Contactpersoon) (Stichting RAVON)

E-mail: martijn.schiphouwer@ravon.nl, Tel: 024-7410608 / 06 52602780


Klik hier voor de uitnodiging.

Posted in: Vissen, Actueel

  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina