Zwarte dwergmeerval

Minimaliseren

Zwarte dwergmeerval - foto Paul Veenvliet

Soortbeschrijving en levenswijze
Zwarte dwergmeerval (Ameiurus melas) is een exoot afkomstig uit Noord-Amerika. De soort wordt ongeveer 35 cm lang en is lastig te onderscheiden van de tevens uit Noord-Amerika afkomstige bruine dwergmeerval. Zwarte dwergmeerval lijkt sterk op bruine dwergmeerval maar is zeldzamer en doorgaans donkerder van kleur. Een onderscheidend kenmerk tussen de soorten is de achterzijde van de voorste borstvinstraal, deze is bij bruine dwergmeerval sterk getand en bij zwarte dwergmeerval niet. Zwarte dwergmeerval heeft een voorkeur voor stilstaand water met een hoge temperatuur. Ten behoeve van de voortplanting wordt een nest gebouwd dat door het mannetje bewaakt wordt. In de meeste wateren in Nederland zijn de temperaturen te laag voor een geslaagde voortplanting en snelle groei. De soort is goed bestand tegen een hoge zuurgraad, lage zuurstofgehaltes, waterverontreiniging en sterk vertroebeld water. Zwarte dwergmeerval is vooral in de avond en nacht actief en houdt zich overdag schuil in holten of tussen vegetatie. Het voedsel bestaat uit muggenlarven, watervlooien, waterkevers en pissebedden.

Verspreiding
In Nederland zijn slechts enkele waarnemingen van de soort bekend. Zo zijn waarnemingen van zwarte dwergmeerval bekend uit Limburg en enkele waarnemingen rondom Amsterdam. Doordat de soort moeilijk te onderscheiden is van de bruine dwergmeerval is het niet duidelijk of het in alle gevallen om de zwarte dwergmeerval gaat.

Bescherming
Zwarte dwergmeerval staat als uitheemse soort niet op de Rode Lijst. Hij heeft geen beschermingsstatus.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Exemplaar uit Slovenie als referentie. Sterk opgebleekt exemplaar wat een tijdje in een witte emmer heeft gezeten. De egale kleur is wel karakteristiek (bruine dwergmeerval is vlekkiger).
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina