Zwartbekgrondel

Minimaliseren

zwartbekgrondel Jelger.jpg

Uiterlijk
De zwartbekgrondel (Neogobius melanostomus) behoort tot de familie van de grondels (Gobiidae) en is een bodemvis. Het lichaam is gedrongen en heeft afhankelijk van de ondergrond een lichtere of donkerdere grijsbruine of olijfgroene kleur met bruine vlekken op de zijlijn . Mannetjes worden tijdens de paai soms geheel zwart. Zwartbekgrondel kan ongeveer 25 cm lang worden. Het onderscheid met de inheemse rivierdonderpad en beekdonderpad is te maken doordat de borstvinnen van zwartbekgrondel zijn vergroeid tot een zuignap, bij donderpadden zijn deze vinnen gescheiden. Brakwatergrondel heeft op de kop tot aan de eerste rugvin geen schubben. Het onderscheid met marmergrondel, Kesslers grondel en Pontische stroomgrondel is te maken doordat zwartbekgrondel een zwarte vlek achterin de voorste rugvin heeft, de andere genoemde grondelsoorten hebben deze vlek niet.

Leefgebied & levenswijze
Zwartbekgrondel komt van oorsprong voor in de Kaspische Zee, Zee van Azov, Zee van Marmaris, Zwarte Zee, en de benedenlopen van omliggende stroomgebieden. Via ballastwater van schepen en verbinding van stroomgebieden heeft de soort zich verspreid naar Noord-Amerika, de Oostzee en West-Europa. De soort is in 2004 voor het eerst in Nederland aangetroffen en heeft zich sindsdien snel verspreid via de grote rivieren en kanalen. De soort heeft een voorkeur voor stortstenen oevers maar is ook aangetroffen op zandbodems en tussen vegetatie. De zwartbekgrondel leeft van kleine bodemdieren zoals slakken, mosselen, kreeftachtigen, insectenlarven, visseneieren en kleine vissen. De paaitijd loopt van april tot september, waarbij vrouwtjes meerdere keren per jaar eieren afzetten op stenen, schelpen of andere harde substraten. De eitjes worden bewaakt door het mannetje totdat ze uitkomen. Na uitkomst verspreiden de larven zich waarschijnlijk via de waterstroom in stroomafwaartse richting.

Bedreigingen en bescherming
De zwartbekgrondel is uitheems en heeft zich sinds de vestiging in Nederland sterk uitgebreid en komt momenteel in alle grote rivieren, kanalen en het IJsselmeer voor. Ook in een aantal beekmondingen wordt de soort al aangetroffen. Door zijn sterke kolonisatiedrift wordt zwartbekgrondel als een invasieve exoot beschouwd en vormt mogelijk een bedreiging voor inheemse bodemsoorten als rivierdonderpad, bermpje en riviergrondel. Zwartbekgrondel is niet beschermd in Nederland.


Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland
  

Herkenningssleutel

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
Buiten IJ, Amsterdam
Alle maten aanwezig, van volwassen tot juvenieltje
Buiten IJ, Amsterdam
Round goby
Buiten IJ, Amsterdam
speuren met zaklamp langs de basaltdijk van het Buiten IJ, Amsterdam
Zwartbekgrondel, onderzijde met zuignap. Hengelvangst, Waal bij Heesselt
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina