Zonnebaars

Minimaliseren

Lepomis gibbosus

Uiterlijk
Zonnebaars (Lepomis gibbosus) behoort tot de familie van de zonnebaarzen (Centrarchidae) en heeft een zijdelings sterk afgeplat hooggebouwd lichaam met vage donkere dwarsbanden en oranje, rode en blauwe vlekken. Op het kieuwdeksel bevindt zich meestal een zwarte vlek. De rugvin bestaat uit twee aaneengegroeide delen waarbij het voorste deel lager is dan het achterste deel. Zonnebaars kan ongeveer 20 cm lang worden maar blijft in Nederland doorgaans kleiner.  Bij de pos met een enigszins vergelijkbaar uiterlijk is het voorste deel van de rugvin hoger. 

Leefgebied & levenswijze
Zonnebaars komt van oorsprong uit Noord-Amerika en leeft in langzaamstromende tot stilstaande wateren. In verschillende Europese landen, waaronder Nederland, wordt de soort al meer dan een eeuw verhandeld als vijver- en aquariumvis. Door het loslaten en ontsnappen van kweekexemplaren is de zonnebaars in het wild terechtgekomen. Er wordt gepaaid bij watertemperaturen vanaf 16oC. Het mannetje maakt een kuil in zand of grind in een ondiepe zonbeschenen oeverzone waar hij de vrouwtjes heen lokt.  Hij bewaakt en verzorgt de eitjes tot ze uitkomen. Het voedsel bestaat uit macrofauna en de eieren en larven van amfibieën en vissen.  

Bedreigingen en bescherming 
De Zonnebaars is een uitheemse soort in Nederland die in ondiepe plantenrijke wateren met zandige bodems, zoals vennen en poelen, hoge dichtheden kan bereiken.  De soort kan hier een negatief effect hebben op het voorkomen van amfibieën en macrofauna. Zonnebaars is niet opgenomen in de Nederlandse wetgeving. 

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland
  3. A risk analysis of sunfishes (Centrarchidae) and pygmy sunfishes (Elassomatidae) in the Netherlands

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Zonnebaars, Brunssumerheide, juni 2012
Zonnebaars (mannetje)
Zonnebaars
Prachtige vis,Overleven helaas een ontmoeting met mij niet
Zonnenbaars
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina