Zilverkarper

Minimaliseren
Soortbeschrijving & levenswijze 
Zilverkarper (Hypophthalmichthys molitrix) is een exotische vissoort die slechts sporadisch in Nederland wordt aangetroffen. Opvallend is de stand van de ogen van de zilverkarper welke lager staan dan de mondopening. Zilverkarper kan een lengte van circa 1 meter bereiken en tot wel 50 kilo zwaar worden. De soort is een algeneter en zwemt hiertoe met geopende bek door het water en zeeft de algen er uit. In het natuurlijke verspreidingsgebied trekt zilverkarper in de paaitijd over grote afstanden stroomopwaarts in rivieren. De soort kan ver boven het water uitspringen en is in staat om obstakels van meer dan een meter te overbruggen. Eieren worden afgezet in de stroming en drijven met de stroming mee om na twee dagen uit te komen bij een watertemperatuur van 25 graden. Zilverkarper is erg gevoelig voor lage watertemperatuur (beneden de 5°C) en lage zuurstofgehalten.

Verspreiding
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van zilverkarper ligt in Oost Azië. In veel riviersystemen in Europa, en Amerika en Azië is de soort uitgezet. In Noord Amerika zijn inmiddels zich in het wild voortplantende populaties van de soort aanwezig. In de Donau is paai van de soort waargenomen, het is onduidelijk of de voortplanting hier succesvol is. In West Europa wordt verwacht dat de watertemperaturen te laag zijn voor succesvolle voortplanting. In Nederland aangetroffen dieren betreffen uitgezette dieren die sporadisch via de grote rivieren ons land binnen komen.

Bescherming
Zilverkarper is een exoot en heeft geen wettelijke bescherming in Nederland.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland
  3. A risk analysis of bigheaded carp (Hypophthalmichthys sp.) in the Netherlands

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina