Zeelt

Minimaliseren


Uiterlijk
De zeelt (Tinca tinca) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en heeft olijfgroene tot goudkleurige flanken. De soort heeft twee bekdraden die niet altijd goed zichtbaar zijn. Zeelt kan een lengte bereiken van circa 65 cm. Jonge zeelten vertonen enige gelijkenis met jonge karper en kroeskarper. Zeelt heeft echter kleine nauwelijks zichtbare schubben en een korte rugvin (12-13 vinstralen).

Leefgebied & levenswijze
Zeelt komt in bijna heel Europa voor met uitzondering van het noorden van Scholtand, Scandinavië en Siberië en het zuiden van Griekenland. De soort prefereert stilstaande tot langzaamstromende plantenrijke wateren met modderige bodems. De voortplanting gebeurt in de periode van mei tot augustus in dichtbegroeide oevers. De jonge dieren verschuilen en voeden zich in de oeverzone. De soort is nachtactief en het voedsel bestaat uit insectenlarven, kreeftachtigen, plantendelen en dood organisch materiaal.

Bedreigingen en bescherming
De zeelt is een vrij algemene soort in Nederland. De soort is gevoelig voor het verdwijnen van waterplanten als gevolg van vertroebeling of het intensief schonen en baggeren van watergangen. Zeelt is opgenomen in de Visserijwet met een minimummaat van 25 centimeter. 

  

Paai zeelt

Minimaliseren

Paai zeelt from RAVON on Vimeo.

Twee mannelijke zeelten zwemmen onophoudelijk achter een vrouwelijke zeelt aan.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Zeelt, Borger, Drenthe
paai zeelt
paaidende zeelt
Zeelt
Zeelt (3)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina