Witvingrondel

Minimaliseren

 witvingrondel Jelger.jpg

Uiterlijkkieltjeswitvin-frankspikmans.jpg
Witvingrondel (Romanogobio belingi) is een langgerekte cilindervormige vis die behoort tot de familie van de karpers (Cyprinidae). De flanken zijn grijs met een blauwe tint met vage donkere vlekken. De bek is onderstandig met in elke hoek een bekdraad. De soort kan circa 15 cm lang worden. Jonge barbeel heeft een vergelijkbare lichaamsbouw en is van witvingrondel te onderscheiden doordat barbeel vier bekdraden heeft. Witvingrondel vertoont zeer veel gelijkenis met de riviergrondel. Het onderscheid is te maken doordat witvingrondel in tegenstelling tot riviergrondel gekielde schubben op de nek en rug heeft.

Leefgebied & levenswijze
Het oorspronkelijke leefgebied van witvingrondel ligt in Oost-Europa in de stroomgebieden rond de Zwarte Zee. Sinds 1998 is het voorkomen in de Elbe, Oder en het Duitse deel van de Rijn vastgesteld. Het is onduidelijk of de soort hier via ballastwater van schepen of op eigen kracht via het Main-Donaukanaal terecht gekomen is. In Nederland werd witvingrondel voor het eerst in 2004 aangetroffen. Vervolgens bleek dat de soort in alle grote rivieren aanwezig was terwijl riviergrondel slechts incidenteel werd aangetroffen.

Dit duidt erop dat soort waarschijnlijk al ver voor 2004 in onze rivieren aanwezig was. De voortplanting vindt plaats vanaf mei op zandige of grindrijke habitats met niet al te sterke stroming. Het voedsel bestaat uit kleine ongewervelden die ’s nachts met behulp van de bekdraden opgespoord worden.

Bedreigingen en bescherming
Witvingrondel is een uitheemse soort in Nederland. Mogelijk heeft de soort geleid tot de achteruitgang van riviergrondel in de grote rivieren. Het is onduidelijk of de soort in staat is kleinere stromende wateren te koloniseren en hierdoor een bedreiging vormt voor de aanwezige riviergrondelpopulaties. Witvingrondel is opgenomen in de Visserijwet zonder beperkingen.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

  

Herkenningssleutel

Minimaliseren
  

Artikel

Minimaliseren
Klik hier om het artikel: Witvingrondel: een invasieve exoot in Rijn en Maas?

Fotoalbum

Minimaliseren
De schubben achter de kop zijn bij de witvingrondel gekield. bij de riviergrondel zijn ze glad.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina