Vlagzalm

Minimaliseren

vlagzalm_Jelger.jpg

Uiterlijk
De vlagzalm (Thymallus thymallus) behoort tot de familie van de zalmen (Salmonidae) en heeft een langwerpig zijdelings afgeplat lichaam met zilverkleurige tot bruingrijze flanken met daarop enkele witomrande vlekjes. De soort heeft een vetvin en de rugvin is opvallend lang en hoog en grijsrood gevlekt of gestreept. De vis heeft een geur die aan tijm doet denken. Vlagzalm kan een lengte bereiken van ongeveer 50 cm. Het onderscheid met andere zalmachtigen kan op basis van de grote rugvin gemaakt worden.

Leefgebied & levenswijze
Vlagzalm komt in Europa voor, ten noorden van de Pyreneeën, de Alpen en Albanië. Het verspreidingsgebied strekt zich uit tot in Siberië. Het leefgebied bestaat uit snelstromende zuurstofrijke grote beken en riviertjes met een harde bodem van zand, grind of stenen. In de periode maart-april wordt er gepaaid in ondiep snelstromend water boven grindbanken waarin een nestkuil gemaakt wordt. Het mannetje bewaakt een territorium en paait daar met een vrouwtje. Het menu bestaat uit insecten, kreeftachtigen en schelpdieren.

Bedreigingen en bescherming
De vlagzalm is gevoelig voor het normaliseren van beken en riviertjes en watervervuiling. Oorspronkelijk kwam de soort in de Geul in Limburg voor maar verdween hier aan het einde van de 19e eeuw door een verslechtering van de waterkwaliteit. Nadien is vlagzalm uitgezet in enkele beken en riviertjes in Limburg en Noord-Brabant maar hier is geen voortplanting geconstateerd. De soort is opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn (Bijlage II en V) en de Conventie van Bern (bijlage 3). De soort is opgenomen in de Visserijwet met een jaarrond gesloten tijd.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Lastig te vangen met schepnet want reageert op alles wat beweegt en vlucht naar open (diep) water. Foto uit Slovenie.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina