Tiendoornige stekelbaars

Minimaliseren
tiendoornige stekelbaars.jpg

Uiterlijk
De tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius) is een kleine zijdelings afgeplatte vis uit de familie van de stekelbaarzen (Gasterosteidae). Op de rug bevinden zich tien harde stekels, soms zijn dit er één of twee meer of minder. Ook achter iedere borstvin en voor de anaalvin bevind zich een stekel. De flanken zijn olijfgroen met zwarte strepen of vlekjes. In de paaitijd krijgen de dieren een donkere kleur, de mannetjes donkerder dan de vrouwtjes. Ze hebben geen schubben maar soms wel beenplaatjes. De soort wordt tot circa 7 cm lang. Het onderscheid met de driedoornige stekelbaars kan gemaakt worden doordat deze soort twee tot vier stekels op de rug heeft.

Leefgebied & levenswijze
Tiendoornige stekelbaars komt wijdverspreid voor van Noord-West Europa tot diep in Siberië, in Centraal en Zuid-Europa komt de soort niet voor. Het leefgebied ligt in kleinere stilstaande tot langzaamstromende wateren met veel waterplanten zoals sloten, kleine beken en poelen. In de paaitijd, die loopt van april tot juli, bouwen de mannetjes een tunnelvormig nest van plantenresten tussen de waterplanten. Het vrouwtje wordt hierheen gelokt door middel van baltsgedrag. Na het bevruchten van de eieren bewaakt het mannetje het nest. De soort is een zichtjager en voedt zich met macrofauna, zoals watervlooien, muggenlarven en borstelwormen.

Bedreigingen en bescherming
De tiendoornige stekelbaars behoort tot de algemeenste soorten van Nederland. Het verdwijnen van waterplanten kan plaatselijk leiden tot het afnemen van de soort. Tiendoornige stekelbaars is opgenomen in de Visserijwet zonder minimummaat of gesloten tijd. 

  

Fotoalbum

Minimaliseren
zo zien ze er in de Liemers uit
Tiendoornige stekelbaars
Op de achtergrond (achter een kokerjuffer)  is een tiendoornige stekelbaars waar te nemen. De andere stekelbaars is echter een driedoornige. (Sorry voor de nogal zwakke foto, maar ik zag dat er nog geen foto was). Zemst 20-04-07
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina