Naakthalsgrondel

Minimaliseren
Soortbeschrijving & levenswijze 
Naakthalsgrondel (Babka gymnotrachelus) is een uitheemse vissoort behorende tot de familie van de grondels. Naakthalsgrondel is nog niet in Nederland aangetroffen. Naakthalsgrondel wordt hier toch beschreven omdat verwacht wordt dat de soort in 2012 in Nederland wordt aangetroffen, dit op grond van aanwezigheid van naakthalsgrondels in het Duitse deel van de Rijn net over de grens. Naakthalsgrondel heeft een slank en langgerekt lichaam. De bovenkant van de kop (nek) en de kieuwdeksels hebben geen schubben. De ogen staan hoog bovenop de kop en de buikvinnen zijn zuignapvormig aaneengegroeid. Het lichaam is licht bruin gekleurd met donkere onregelmatige gevormde diagonale strepen op de flanken. Naakthalsgrondel wordt tot circa 16 cm lang. In het natuurlijke verspreidingsgebied komt naakthalsgrondel in uiteenlopende watertypen met een lage saliniteit (<2 ‰) voor, van estuaria, brak- en zoetwater baaien en meren, grote rivieren tot kleine, snelstromende riviertjes en beken. Hierbij worden dichte vegetatie en stortstenen geprefereerd. Naakthalsgrondel is een nachtelijke jager die voornamelijk insecten en insectenlarven eet, ook vis, week- en schaaldieren staan op het menu. In het oorspronkelijke verspreidingsgebied wordt naakthalsgrondel geslachtsrijp op een leeftijd van 2 jaar en paaien van april tot en met juni, soms tot en met half augustus. De eitjes worden afgezet op stenen, schelpen en waterplanten waarna het mannetje de eitjes bewaakt tot ze uitkomen. 

Verspreiding 
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van naakthalsgrondel beslaat de brakwater estuaria en zoete wateren van de Zwarte Zee en Zee van Azov, en het centrale en zuidelijke deel van de Kaspische Zee. Inmiddels heeft naakthalsgrondel zich in noord westelijke richting verspreid. De soort is via het Main- Donaukanaal in het Rijnsysteem terechtgekomen. In Nederland zijn nog geen waarnemingen van de soort bekend. In de Rijn in Duitsland werd 20 km van de Nederlandse grens in september 2010 naakthalsgrondel al wel aangetroffen. 

Bescherming 
Naakthalsgrondel is een exoot en heeft geen wettelijk beschermde status.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina