Grootbekforelbaars

Minimaliseren
Grootbekforelbaars (Foto: Wikimedia Commons, Cliff)

Grootbekforelbaars (Foto: Wikimedia Commons, Cliff)

Uiterlijk
De grootbekforelbaars (Micropterus salmoides) kan 75 cm lang worden. De vis heeft een naar verhouding zeer grote bovenstandige bek, die doorloopt tot voorbij het oog. Dit is tevens het belangrijkste determinatiekenmerk in relatie tot de nauw verwante zwartbaars (Micropterus dolomieu), waarbij de bek slechts tot aan het midden van het oog doorloopt. Net als andere baarsachtigen heeft de vis twee rugvinnen waarvan de voorste harde vinstralen (stekels) heeft. De rugvinnen staan niet los van elkaar, zoals bij de inheemse baars en ingeburgerde snoekbaars. De kleur is bruingroen tot grijs, met een donkere gevlekte baan over de flank.

Leefgebied & levenswijze
De grootbekforelbaars is afkomstig uit Noord-Amerika en is een zeer gewaardeerde vis door hengelaars. Er zijn rond 1900 diverse pogingen geweest om de soort als sport- en kweekvis te introduceren in Europa. In Nederland en Duitsland bleek het mogelijk de vis te kweken, maar uitgezette vissen leidden in Noordwest-Europa niet tot populaties. In 2005 is op de Waal een grootbekforelbaars van circa 60 centimeter gevangen. Dit betrof waarschijnlijk een zwervend exemplaar. Plaatselijk in Zuid-Europa houdt de soort wel stand.

Bedreigingen
Grootbekforelbaarzen kunnen overleven in het Nederlandse klimaat. De soort kan omgaan met een brede range aan watertypen; van stilstaande, begroeide wateren tot troebele, maar ook stromende wateren. In Nederland kunnen daarom erg veel wateren als potentieel risicogebied aangemerkt worden, al leidden de Noordwest-Europese uitzettingen rond 1900 niet tot vestiging. Het is in andere landen gebleken dat grootbekforelbaars de populatie van inheemse snoek en baars verkleint als gevolg van competitie. Ook populaties van kleine vissoorten kunnen onder druk komen te staan, als gevolg van predatie. Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland
  3. A risk analysis of sunfishes (Centrarchidae) and pygmy sunfishes (Elassomatidae) in the Netherlands

Grootbekforelbaars

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina