Blauwkeelzonnebaars

Minimaliseren
Blauwkeelzonnebaars (Foto: Eric Engbretson, US Fish and Wildlife Service)

Blauwkeelzonnebaars (Foto: Eric Engbretson, US Fish and Wildlife Service)

Uiterlijk
Blauwkeelzonnebaars (Lepomis macrochirus) wordt maximaal 40 centimeter lang. Het is een hooggebouwde, zijdelings afgeplatte vis met een kleine, licht bovenstandige bek. Het is een baarsachtige en de dubbele rugvin is vergroeid tot een enkele, waarvan het voorste gedeelte 6-13 harde vinstralen (stekels) heeft en het achterste gedeelte 11-12 zachte vinstralen. De harde en zachte vinstralen zijn van gelijke lengte; dit is bij groene zonnebaars (L. cyanellus) en zonnebaars (L. gibbosus) niet het geval. De vis heeft zijn naam te danken aan de blauwe kleur langs de onderzijde van de kop en de onderkant van het kieuwdeksel. De vissen hebben soms een oranje borst maar zijn verder groenbruin met 5-9 (soms slecht zichtbare) verticale banen over de flank. De blauwkeelzonnebaars lijkt sterk op de nauw verwante zonnebaars (L. gibbosus). Beide soorten hebben een zwarte stip op het kieuwdeksel, maar bij de blauwkeelzonnebaars is deze stip niet licht omrand. Ook heeft de blauwkeelzonnebaars ten opzichte van de zonnebaars geen heldere zwarte en/of rode stippen op de flank. Ook de felblauwe gloed over de onderzijde van de flank en felblauwe geaderde tekening op de kop ontbreken.

Leefgebied & levenswijze
Deze vis komt van nature voor in Noord-Amerika. De leefwijze van de blauwkeelzonnebaars lijkt sterk op die van de zonnebaars. Ook de blauwkeelzonnebaars is in staat om zeer snel nieuwe wateren te bevolken, als er weinig competitie of predatie is.

Bedreigingen
Het is een geliefde soort voor de hengelsport en als aquarium- of vijvervis. Op dit moment wordt de vis nog niet verhandeld in Europa en er zijn ook nog geen introducties bekend op Europees grondgebied. De vis is wel levend verkrijgbaar als exportproduct van de Verenigde Staten. Gezien bovengenoemde overeenkomstige levenswijze als de in Nederland zeer invasieve zonnebaars, is het waarschijnlijk dat de risicogebieden in Nederland in dezelfde lijn liggen als die waar zonnebaars invasief is. Dit zijn hoofdzakelijk vennen en andere kleine, ondiepe wateren, waar geen roofvissen voorkomen. Hier zou de blauwkeelzonnebaars een bedreiging kunnen vormen voor macrofauna en amfibieën door predatie op eieren en larven. Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses :

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland
  3. A risk analysis of sunfishes (Centrarchidae) and pygmy sunfishes (Elassomatidae) in the Netherlands

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina