Amoergrondel

Minimaliseren
Amoergrondel (Foto: Andrey Reshetnikov)

Amoergrondel (Foto: Andrey Reshetnikov)

Uiterlijk
De Amoergrondel (Percottus glenii) is een kleine vissoort die tot 25 centimeter lang kan worden. Ze hebben een stevige bouw met een vrij grote kop en een grote bovenstandige bek. De kleur is over het algemeen lichtbruin met een patroon van lichte en donkere vlekken. Het paaikleed van de mannetjes is erg donker. De soort behoort tot de baarsachtigen en heeft twee rugvinnen. De voorste rugvin heeft zes tot acht harde vinstekels, de achterste rugvin heeft negen tot elf zachte vinstralen. De anaalvin heeft één tot drie harde stekels en zeven tot tien zachte vinstralen. De Amoergrondel heeft, in tegenstelling tot de grondels uit de Gobiidae familie, twee losstaande buikvinnen.

Leefgebied & levenswijze
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Amoergrondel beslaat Oost-Rusland, Noordoost-China en het noorden van Noord-Korea. Tegenwoordig is de soort door introducties verspreid geraakt over het hele westen van Rusland. In onder meer de Baltische Staten, Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en voormalig Joegoslavië is de soort inmiddels ook aanwezig, ook in het stroomgebied van de Donau. De Amoergrondel zou Nederland op eigen kracht via het Main-Donau Kanaal kunnen bereiken. Deze vis tolereert een breed spectrum aan watertypen, maar geeft de voorkeur aan begroeide wateren in de uiterwaarden van rivieren en andere stilstaande watertypen met voldoende vegetatie. In wateren met weinig roofvissen, kan de soort zeer hoge dichtheden bereiken. De Amoergrondel kan erg goed omgaan met zuurstofloosheid, warm water, bevriezing en droogval.

Bedreigingen
Door zijn voedselkeuze vormt hij in plantenrijke wateren een grote bedreiging voor amfibieën en enkele zeldzame inheemse vis- en macrofaunasoorten. Een Russisch contact van RAVON (Andrey Reshetnikov) waarschuwt dan ook op elk herpetologisch congres voor deze invasieve soort. Op grond van modelanalyses is het heel waarschijnlijk dat deze soort zich in de Nederlandse ecosystemen uitstekend zal weten te handhaven. Geef een eventuele vondst –liefst met foto– daarom altijd direct door! Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina