Sterlet

Minimaliseren

Sterlet - foto  Jelger Herder

Soortbeschrijving & levenswijze
Sterlet (Acipenser ruthenus) is een exotische steursoort die slechts incidenteel in Nederland wordt waargenomen. Bij de in Nederland aangetroffen exemplaren is de snuit spits. De beenplaten zijn klein (56 tot 71 beenplaten op de flank). Sterlet word maximaal zo’n 125 cm lang. Het lichaam is donkergrijs gekleurd met een lichte streep op de beenplaten en een lichte buikzijde. De vinnen zijn donkergrijs met een lichte rand. Bekdraden hebben franjes. In zijn natuurlijke habitat wordt sterlet gevonden in grote rivieren. Bij stijgende waterstanden, verplaatst de soort zich naar ondergelopen gebieden om te foerageren. De paai vindt plaats op grindbedden met sterke stroming. 


Verspreiding
In het oorspronkelijke leefgebied (de riviersystemen rondom de Zwarte zee, Aros zee, Kaspische zee en Siberië) zijn populaties sterk achteruitgegaan. Sterlet wordt in grote aantallen gekweekt en uitgezet in Rusland en het Donausysteem. In Nederland is de Sterlet een zeer zeldzame verspreiding. Het kweken en de verkoop van Sterlet in vijvercentra heeft geleid tot incidentele uitzettingen in Nederland. 

Bescherming
Sterlet staat op de IUCN Red List of Threatened Species. De soort wordt ingedeeld in de categorie: Endangered. Aangezien de sterlet niet inheems is in Nederland geld hier geen wettelijk beschermde status voor de soort. 

Voor meer informatie over herkenning van de sterlet zie de CITES Identification Guide.

Meer informatie over de risico’s die exotische vissoorten met zich meebrengen is te vinden in deze risicoanalyses:

  1. Risk analysis of exotic fish species included in the Dutch Fisheries Act and their hybrids
  2. Plaag risico analyse van tien exotische vissoorten in Nederland

Fotoalbum

Minimaliseren
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina