Spiering

Minimaliseren

spiering_Jelger.jpg

Uiterlijk
De spiering (Osmerus eperlanus) behoort tot de familie van de zalmachtigen (Salmonidae) en heeft een langgerekt lichaam met zilverkleurige flanken en een relatief grote bovenstandige bek met tandjes. Jonge dieren zijn bijna doorzichtig. Tussen de staart- en rugvin bevindt zich een vetvin. Spiering ruikt naar komkommer. Spieringen die uitsluitend in zoet water leven worden doorgaans circa 15 cm groot, de op zee levende spiering kan tot wel 45 cm groot worden. Het onderscheid met gelijkende karperachtigen als alver en roofblei kan gemaakt worden doordat spiering een vetvin heeft. Het onderscheid met houting kan gemaakt worden doordat de rugvin van houting voor de buikvin gepositioneerd is, bij spiering staat de rugvin er recht boven. Hiernaast hebben houtingen doorgaans een puntige neus.

Leefgebied & levenswijze
Spiering komt voor in kustwateren, en de hierop uitmondende rivieren, van de Noordzee, Baltische Zee, Oostzee, Witte zee en Barentszzee.  Spiering kent populaties die voor de voortplanting vanuit zee naar zoetwater trekken en populaties die hun hele leven in zoetwater verblijven, de zogenaamde binnenspiering. De voortplanting geschiedt in de periode februari-april in de oeverzone van rivieren of meren. Het paaien vindt plaats in scholen, waarbij miljoenen plakkerige eitjes tegelijkertijd op harde substraten of planten langs de oever worden afgezet en bevrucht. Na de paai sterft een groot deel van de volwassen dieren.  In riviersystemen groeit een groot deel van de jonge dieren op in het estuarium. Het voedsel bestaat uit zoöplanton, kleine kreeftachtigen en jonge vis.

Bedreigingen en bescherming
In Nederland is spiering tegenwoordig een vrij zeldzame soort. Vroeger paaide de spiering massaal bovenstrooms van het Haringvliet estuarium en het Zuiderzee estuarium en gold toen als een belangrijke consumptievis. Na de aanleg van Afsluitdijk en de Haringvlietdam verdwenen de grote trekkende spieringpopulaties. In het IJsselmeer resteert een populatie binnenspiering waar de soort een belangrijke plaats inneemt in het voedselweb. Als de spieringstand hier beneden een bepaalde grens komt, wordt de spieringvisserij hier voor beroepsvissers gesloten. Maatregelen als het passeerbaar maken en herstellen van zoet-zout overgangen zijn van belang voor het herstel van trekkende spieringpopulaties. De soort is opgenomen in de Visserijwet zonder minimummaat maar met een visstandafhankelijke gesloten tijd. In 2015 is de spiering opgenomen als 'kwetsbaar' op de Rode lijst (Staatscourant, 2015 cf. van Delft et al., 2007).

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Noordzeekanaal
Noordzeekanaal
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina