Snoekbaars

Minimaliseren
snoekbaars Jelger Herder.jpg

Uiterlijk
Snoekbaars (Sander lucioperca) is een roofvis die behoort tot de familie van de baarzen (Percidae) en heeft een langgerekt lichaam met twee rugvinnen een spitse kop en grote scherpe tanden. De flanken zijn lichtgrijs tot zilverkleurig met donkere verticale strepen. Snoekbaars kan een lengte van 130 cm bereiken, maar wordt zelden langer dan 100 cm. Van de soorten die gelijkenis vertonen heeft baars een donkere vlek in de eerste rugvin, snoek en pos hebben één aaneengesloten rugvin.

Leefgebied & levenswijze
Het oorspronkelijke leefgebied van snoekbaars strekt zich vanaf de Elbe uit tot Centraal-Azië inclusief het stroomgebied van de Donau en de stroomgebieden rondom de Oostzee. Door uitzettingen ten behoeve van de visserij komt de soort tegenwoordig ook in veel andere stroomgebieden voor. In Nederland is de soort vanaf het begin van de 20e eeuw massaal uitgezet. Snoekbaars heeft een voorkeur voor relatief diep troebel water zonder waterplanten in de midden en benedenlopen van rivieren en grotere stilstaande wateren. In Nederland komt snoekbaars in meren, plassen, rivieren en kanalen voor. De paaitijd valt in de periode van april tot juni. Hiervoor worden de ondiepere oeverzones opgezocht. Het mannetje maakt een ondiepe kuil van ongeveer vijftig centimeter doorsnee in de zand- of grindbodem en houdt dit nest schoon. De vrouwtjes bezoeken deze nesten kort, waarbij een klomp eieren wordt afgezet en bevrucht. Het mannetje bewaakt en verzorgt het nest tot de eieren uitkomen. De jonge dieren leven van dierlijk plankton. Vanaf een lengte van ongeveer 10 cm schakelen ze volledig over op vis. Snoekbaars is lichtschuw en jaagt nabij de bodem.

Bedreigingen en bescherming
Snoekbaars is een uitheemse ingeburgerde soort in Nederland die algemeen voorkomt. In troebele voedselrijke meren kan de soort hoge dichtheden bereiken en neemt hierbij de plaats van snoek als predator over. Door het toenemen van het doorzicht als gevolg van waterkwaliteitsmaatregelen lijkt het snoekbaarsbestand af te nemen. Doordat de soort een geliefde consumptievis is, vormen stroperij en overbevissing een bedreiging voor een natuurlijke leeftijdsopbouw. De snoekbaars is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 42 centimeter en een gesloten tijd van 1 april tot en met 31 mei. 

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Snoekbaars
Snoekbaars
kleine snoekbaars, dordrecht
jonge snoekbaars polders Oss
Snoekbaars (5)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina