Sneep

Minimaliseren
sneep.jpg

Uiterlijk
Sneep (Chondrostoma nasus) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een zijdelings afgeplat langwerpig lichaam met zilveren flanken. In de paaitijd krijgt het mannetje zwarte paaiuitslag en een rode buik, ook het vrouwtje krijgt paaiuitslag. De soort heeft een uitstekende vlezige neus en een onderstandige bek. Sneep kan ongeveer 60 cm lang worden.
De vlezige neus onderscheidt sneep van gelijkende karperachtigen als winde, blankvoorn, kopvoorn en serpeling. Van de andere soorten met een vlezige neus heeft houting een vetvin en blauwneus een lange anaalvin (20-25 vinstralen). Sneep heeft een kortere anaalvin (13-15 vinstralen) en geen vetvin.

Leefgebied & levenswijze
Sneep komt voor in stroomgebieden rondom de Zwarte Zee, de Oostzee en de Noordzee vanaf de Maas tot aan Denemarken. In het midden van Frankrijk en het oosten van Italië is de soort geïntroduceerd. Het leefgebied ligt in sneller stromende rivieren met steen- of grindbodems. In Nederland behoort de Grensmaas tot het voornaamste leefgebied. Als gevolg van riviernormalisaties is de soort sterk afgenomen in de verstuwde delen van de Maas. Er wordt gepaaid in de periode maart tot mei waarbij de dieren naar snelstromende riviertrajecten met grindbanken trekken. Bekende Nederlandse voortplantingsplaatsen bevinden zich in de Grensmaas. De eieren worden afgezet in paaikuilen. Na het uitkomen van de eieren groeien de larven op in de ondiepe langzamerstromende delen van de oeverzone. Volwassen dieren houden zich meer in het midden van de rivier op. Met de onderstandige bek schrapen snepen algen en de hier tussen levende organismen van stenen en ander hard substraat.

Bedreigingen en bescherming
Sneep is een vrij zeldzame soort in Nederland die in het verleden achteruitgegaan is door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van rivieren. Het herstel van de natuurlijke riviermorfologie, het verwijderen van stuwen of de aanleg van vispassages kunnen leiden tot het herstel van leefgebieden. De sneep is opgenomen in de Visserijwet met een jaarrond gesloten tijd. Op de Rode Lijst heeft sneep de status ‘kwetsbaar’ (Staatscourant, 2015 cf. van Delft et al., 2007). Ook is sneep opgenomen in bijlage 3 van de Bernconventie. 

  

Fotoalbum

Minimaliseren
www.blikonderwater.nl
Zegen-vangst in een kribvak van de Waal bij Nijmegen
Sneep
Sneep (1)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina