Serpeling

Minimaliseren
Serpeling (leuciscus leusiscus)

Uiterlijk
Serpeling (Leuciscus leuciscus) behoort tot de familie van karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een slank zijdelings afgeplat lichaam met zilverkleurige flanken. Het oog is gelig van kleur. Serpeling kan ongeveer 30 cm lang worden. Het onderscheid met gelijkende karperachtigen als kopvoorn, winde en blankvoorn kan gemaakt worden doordat deze soorten een eindstandige bek hebben. De bek van serpeling is onderstandig. De bek van sneep is eveneens onderstandig maar deze soort heeft een dikke vlezige neus.

Leefgebied & levenswijze
De serpeling heeft een verspreidingsgebied wat zich uitstrekt van West en Noord- Europa tot in de Oeral. De soort leeft hier in de midden en bovenlopen van rivieren en beken in. Er wordt gepaaid in de periode maart-april waarbij de dieren naar ondiepe grindrijke trajecten trekken. Mannetjes scholen samen en verdedigen ieder een klein territorium. De vrouwtjes leggen de eitjes in een paaikuil die ze in de bodem maken. De jonge dieren groeien op in de ondiepe oeverzones. Het voedsel bestaat uit zooplankton, bodemdieren, insecten en algen.

Bedreigingen en bescherming
Serpeling is een vrij zeldzame soort in Nederland die in het verleden achter uitgegaan is door het verslechteren van de waterkwaliteit en het normaliseren van beken en rivieren. Het herstel van de natuurlijke riviermorfologie, het verwijderen van stuwen of de aanleg van vispassages kunnen leiden tot het herstel van leefgebieden.  Serpeling is opgenomen in de Visserijwet waarbij het hele jaar als gesloten tijd geldt. Op de Rode Lijst heeft de soort de status ‘kwetsbaar’. 

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Tijdens een excursie van de Gelderse Vissers in een nevengeul langs de Waal bij Beneden Leeuwen
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina