Ruisvoorn of rietvoorn

Minimaliseren
ruisvoorn_JelgerHerder.jpg

Uiterlijk
De rietvoorn (Scardinius erythrophthalmus) behoort tot familie van de karperachtigen (Cypriniden) en wordt ook vaak ruisvoorn genoemd. De soort heeft een bovenstandige bek en een zijdelings afgeplat zilver tot goudkleurig lichaam. De oudere dieren hebben een relatief hoge rug en felrode vinnen. Rietvoorn kan een lengte bereiken van circa 45 cm. Blankvoorn en winde kunnen verward worden met rietvoorn. Het onderscheid kan gemaakt worden doordat deze soorten een eindstandige bek hebben. Jonge rietvoorns kunnen van het vetje onderscheiden worden doordat het vetje een onvolledige zijlijn heeft.

Leefgebied & levenswijze
Rietvoorn komt wijd verspreid voor ten noorden van de Pyreneeën en Alpen tot aan Centraal-Azië.De soort is op veel plaatsen geïntroduceerd buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied. De rietvoorn prefereert stilstaande tot langzaamstromende heldere plantenrijke wateren. Er wordt vanaf mei gepaaid bij watertemperaturen van meer dan 18oC in ondiepe oeverzones tussen waterplanten. De jonge rietvoorns eten veel plantaardig materiaal. Oudere dieren leven vooral van insecten en andere ongewervelden die zich tussen de planten en aan het wateroppervlak bevinden.

Bedreigingen en bescherming
De rietvoorn behoort tot de meer algemene soorten van Nederland. De soort is plaatselijk achteruitgegaan door het verdwijnen van waterplanten als gevolg eutrofiëring, onnatuurlijk peilbeheer en het intensief schonen van watergangen in poldergebieden. Rietvoorn is opgenomen in de Visserijwet en heeft een minimummaat van 15 cm, er geldt geen gesloten tijd.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Rietvoorn uit de Linge
circa 28 cm, herkenbaar door zijn rode vinnen, rode ogen, en goude glans.
zijn voedsel bestaat voornamelijk uit: larfjes en vliegjes. ze zit zo dicht mogelijk bij de rietkraag.
Rietvoorn
DSCN3767
Rietvoorn (3)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina