Roofblei

Minimaliseren

roofblei.jpg

Uiterlijk
De roofblei (Aspius aspius) behoort tot de familie van de karperachtigen (Cyprinidae) en heeft een langgerekt zijdelings afgeplat lichaam met zilverkleurige flanken.  Kenmerkend is de grote bovenstandige bek met een puntig onderkaak die in een kuiltje in de bovenkaak valt. Roofblei kan circa 1 meter lang worden. Gelijkende karperachtigen zoals winde en alver hebben een kleinere bek zonder kuiltje in de bovenkaak. Spiering heeft een vetvin.

Leefgebied & levenswijze
Het oorspronkelijke leefgebied van roofblei strekt zich van Oost-Duitsland uit tot aan de Aral Zee. In Scandinavië komt de soort alleen in de zuidelijke delen voor en roofblei is afwezig in Italië en ten zuiden van Albanië. In Duitsland is roofblei eind 20e eeuw uitgezet ten behoeve van de hengelsport en heeft zich vanuit hier waarschijnlijk naar Nederland verspreid. De eerste Nederlandse waarneming werd in 1984 in de Roer gedaan en betrof in Duitsland uitgezette dieren. Tegenwoordig komt de soort in alle grote Nederlandse rivieren en de hiermee verbonden wateren zoals meren en kanalen voor. Vroeg in het voorjaar migreert roofblei stroomopwaarts naar de paaiplaatsen. Hierbij kunnen ze grote afstanden afleggen. Er wordt gepaaid in stromend water op grindrijke bodems of plaatsen met vegetatie, vermoedelijk wordt er ook gepaaid in overstroomde uitwaarden. Na één tot twee weken komen de eitjes uit en laten de larven zich meedrijven met de stroom naar langzaam stromende rivierdelen zoals nevengeulen waar ze opgroeien. Jonge dieren voeden zich met kleine ongewervelden zoals aasgarnaaltjes, vlokreeftjes en insectenlarven. Vanaf 30 centimeter staat hoofdzakelijk vis op het menu.

Bedreigingen en bescherming
Roofblei is een uitheemse soort in Nederland die in de grote rivieren en de hiermee verbonden wateren vrij algemeen voorkomt.  Er zijn geen aanwijzingen dat de soort een negatieve invloed op de inheemse visfauna heeft. In Nederland is de soort sinds 2010 opgenomen in de Visserijwet, zonder gesloten tijd of minimummaat. In het oorspronkelijke leefgebied is roofblei beschermd middels bijlage II van de Habitatrichtlijn.

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Links winde en rechts roofblei. Punt op de onderkaak en inkeping bovenkaak goed zichtbaar
Roofblei
Grote roofblei uit Amsterdam-Rijnkanaal in Betuwe
66 cm, forse karperachtige vis, die ook vis op het menu heeft staan
64 cm, ze eten voornamelijk vis. maar ook brood. Wat opvallend aan deze roofvis is, is dat hij geen tanden heeft.
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina