Riviergrondel

Minimaliseren
Gobio gobio

Uiterlijk
Riviergrondel (Gobio gobio) is een langgerekte cilindervormige vis uit de familie van de karpers (Cyprinidae). De flanken zijn grijs met een blauwe tint met vage donkere vlekken. De bek is onderstandig met in elke hoek een bekdraad. De soort kan circa 20 cm lang worden. Jonge barbeel heeft een vergelijkbare lichaamsbouw en is van riviergrondel te onderscheiden doordat barbeel vier bekdraden heeft. Witvingrondel vertoont zeer veel gelijkenis maar heeft in tegenstelling tot riviergrondel gekielde schubben op de nek en rug.

Leefgebied & levenswijze
Riviergrondel komt voor ten noorden van de Alpen en Pyreneeën tot aan Azië, in het noorden en zuiden van Europa ontbreekt de soort. De soort prefereert stromend water met een zandige bodems zoals beken en rivieren maar wordt ook aangetroffen in meren, kanalen en poldersloten op plaatsen waar sprake is van enige stroming. De paai vindt vanaf april plaats in groepjes waarbij één vrouwtje met één of meerdere mannetjes paait boven stromende zandige of grindrijke bodems. Het voedsel bestaat uit kleine macrofaunasoorten zoals vlokreeften en slakken, maar ook plantaardigmateriaal zoals draadalgen wordt gegeten.

Bedreigingen en bescherming
Riviergrondel is in Nederland een algemene vissoort in de meeste beken en riviertjes. In de grote rivieren is de soort mogelijk achteruitgegaan door de opkomst van de witvingrondel aan het einde van de 20e eeuw. De slechte waterkwaliteit in de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft hier mogelijk een rol bij gespeeld. Het is onbekend of witvingrondel een bedreiging vormt voor riviergrondelpopulaties in kleinere rivieren en beken. Riviergrondel is opgenomen in de Visserijwet zonder beperkingen.

  

Herkenningssleutel

Minimaliseren
  

Fotoalbum

Minimaliseren
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
www.blikonderwater.nl
Riviergrondel uit Heemskerk
Riviergrondel (2)
  
  RAVON is de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen. Advies, onderzoek & bescherming.   Telefoon: 024-7410600
Email: kantoor@ravon.nl
Adres: zie contact pagina